สถิติการเข้าใช้เว็บจัดซื้อจัดจ้าง TOT

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้
(นับจากเลข IP)
จำนวนการเข้าใช้
ม.ค.617,696      22,238      
ก.พ.618,202      24,540      
มี.ค.619,088      29,100      
เม.ย.617,129      21,047      
พ.ค.619,887      23,679      
มิ.ย.6110,504      28,817      
ก.ค.6112,466      31,194      
ส.ค.6113,363      31,564      
ก.ย.6114,132      36,568      
ต.ค.6116,393      40,812      
พ.ย.6115,934      35,983      
ธ.ค.617,325      15,771      
รวม 61132,119      341,313      

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้
(นับจากเลข IP)
จำนวนการเข้าใช้
ม.ค.608,538      22,165      
ก.พ.608,523      23,531      
มี.ค.608,289      22,031      
เม.ย.605,636      14,092      
พ.ค.608,581      21,130      
มิ.ย.609,798      21,037      
ก.ค.609,460      20,225      
ส.ค.608,641      20,308      
ก.ย.606,434      14,690      
ต.ค.606,331      13,987      
พ.ย.607,546      15,853      
ธ.ค.607,594      16,413      
รวมปี 6095,371      225,462