หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/48       ลงประกาศ 17 พ.ย.2561
จัดซื้อเครื่องมือช่างตามที่ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.108/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.107/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.106/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.105/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 13 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.104/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.103/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 20 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.102/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 105 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/140/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จ้างเหมาติดตั้ง FTTX และค่าแรงติดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาตระการพืชผล       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/630/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ซื้อหลอดไฟฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/629/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ซื้อของที่ระลึกเยี่ยมขอบคุญลูกค้ารายใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน Big Ball  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/628/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จ้างแรงงานจัดเก็บเอกสารแฟ้มประวัติลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาตระการพืชผล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวประภัสสร วันทาวัฒน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/627/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จ้างพาหนะส่งเงินธนาคารและส่งไปรษณีย์ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาตระการพืชผล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสำรวย วงษ์ใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/626/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับรถยนต์กองงานติดตั้งตรวจแก้     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/625/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/624/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จ้างขนย้ายพัสดุ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสมใจ ยงแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/623/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับรถยนต์เพื่อใช้ในงานกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/54       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเคเบิลทองแดง จำนวน 11 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/53       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ OFC จำนวน 14 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/236/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดต่อ Core Optical, Closure และติดตั้งตู้ SDP พื้นที่ จ.กระบี่ โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอ็ม.เจ.พี. เคเบิลกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/52       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ OFC จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/232/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/232/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/235/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดจ้างแขวนสาย OFC และติดตั้งตู้ SDP พื้นที่ ชส.เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/88       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเคเบิลทองแดง จำนวน 11 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/235/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC และติดตั้งตู้ SDP พื้นที่ ชส.เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอ็ม.เจ.พี. เคเบิลกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/87       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ OFC จำนวน 14 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.4.1/26/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
จัดจ้างตัดต้นไม้และหญ้าชุมสาย TRUE RCU จำนวน 14 ชุมสาย ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 4.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสมพร แกัวเรือง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(บก.)/793       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
กำหนดราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ Node OLT จำนวน 1 ST. ชส.บึงโขงหลง       

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/234/2561       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อสายเคเบิลใยแก้ว รื้อดี พื้นที่ บ้านไสโป๊ะ จ.กระบี่โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอ็ม.เจ.พี. เคเบิลกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(บก.)/778       ลงประกาศ 16 พ.ย.2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เก็บเอกสารและพื้นที่ทางเท้ารอบอาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอภิชา หน่อแก้ว  

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  308,689 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018