ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0002/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:34
จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) อุปกรณ์ Storage Server ยี่ห้อ HP       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.3/41       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:14
งานจัดซื้อน้ำยาทำความเย็น R22 จำนวน 15 ถัง (13.60 Kg/ถัง)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมธยา จำกัด จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,890.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/6/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:04
จ้างสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินเพื่อหลบแนวการสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ ตอน 5 (STA.KM.22+817)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็น.เพาเวอร์เนต 2000 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.3/40       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:03
จัดซื้อ ระบบ MSAN ยี่ห้อ Huawei รุ่น MA5608T เพื่อเปลี่ยนการให้บริการอินเทอร์เน็ตจาก ADSL เป็น VDSL ที่ ชส.ฌ็องเซลิเซ่ 3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด วงเงิน 80,250.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/5/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:02
ซื้อ F612 GPON ONU CPE,2GE 1FXS จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/4/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 12:01
ซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER L2700D จำนวน 6 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/3/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:54
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค battery lenovo ldeapad G400s:14.4v-2200mAh Back     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอนเทค ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/2/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:52
ซื้อเหล็กกล่องและอุปกรณ์ประกอบ ปรับปรุงประตูห้องปั้มน้ำ อาคาร ภ.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ศิริโรจน์ 2012 จำกัดและศิริโรจน์พานิช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s33/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:50
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อUPS 1200VA Etech Grand     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อย.)/1/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:50
ซื้อ REFLECTIVE TAPE YELLOW (SOMM*SOM) จำนวน 2 Rolls     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ชามพร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s31/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:50
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อMini PC J1900 งานปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตภายในโรงแรม บริษัท โกลเด้นท์ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s32/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:49
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อCAT6 UTP ULTRA w/CROSS FILLER,23A WG,CMR     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.INTERLING COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.1/ป.005/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:43
จ้างเก็บขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่อาคารไมเคิลเทรดของส่วนงาน บบน.2.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สำนักงานเขตสะพานสูง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.2/007/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:39
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ตงใจอุปกรณ์ ก่อกรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.1/ป.004/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:37
จัดจ้างเก็บขนมูลฝอยของส่วนงาน ตบน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สำนักงานเขตสวนหลวง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (บร.)/23 ลว. 15 มค. 62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:34
ซื้อTONER-ORI BROTHER TN-2360     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (บร.)/22 ลว. 15 มค. 62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:32
จ้างเหมาเดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.จุไร เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.1/ป.003/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:31
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 70 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (บร.)/21 ลว. 15 มค. 62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:31
จ้างกลึงเกลียวแป็ปน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชส.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โรงกลึงวิวัฒน์การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (บร.)/20 ลว. 8 มค. 62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:29
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ธนาวุฒิ ออพติคอล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.1 (พท.)/022/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F670)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อภน.3.2/017       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:27
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อตลับหมึก, น้ำหมึกเติม และจ้างทำตรายาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s30/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:11
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อดอกไม้เบญจมาส เพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน นานาการ์เด้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s29/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:10
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อให้พนักงานและบริการลูกค้าไว้บริโภค     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านน้ำดื่มพานวลชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/s28/62       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 11:10
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำประปา ของศูนย์บริการฯสาขาพาน เพื่อใช้ในศูนย์บริการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.3.1/004/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:56
งานจัดซื้อบันไดไม้ไผ่ 6 เมตร และ 7 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น.ส.ธนฐาธรฐ์ ชลดาวาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/7/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:55
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 จำนวน 100 ตัว ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหลังสวน เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.2/006/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:40
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8120L จำนวน 200 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.2/005/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:40
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8010(P3) จำนวน 100 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.2/004/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:37
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8245Q2 จำนวน 40 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/18/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 10:35
ซื้อริบบิ้นผ้าแก้วขอบทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านริบบิ้น  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  12,046 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018