ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-084       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 20:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยในการจัดซื้อวัตถุดิบM-Proseper(มี.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 1 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-083       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 20:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ แก่ SME (22-23มี.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 8 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-082       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 20:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ แก่KFC(19-20มี.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 2ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-078       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 20:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ แก่ThinkPlus(17มี.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 7ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/288       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:53
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณหน้า อบต.ชัยพร(เก่า) ถ.บึงกาฬ - นครพนม อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย นาคาชิน 2560 จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/225/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/224/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเคเบิลทองแดง และ OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/223/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงสายทองแดง และ OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/222/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย OFC ARSS 12F     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/221/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโชค 1992  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/220/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงสายทองแดง และ OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโชค 1992  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/219/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายสายเคเบิลทองแดงและย้ายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโชค 1992  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (สร.)/017/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:35
ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F670-OFTK จำนวน 180 เครื่องเพื่อใช้ติดตั้ง FTTx ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ศูนย์บริการฯ ท่าตูม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/218/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินท่อร้อยสาย Lan UTP CAT.5 ภายในอาคาร พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกฤษณพล สระเก้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/217/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินท่อร้อยสาย Fiber Optic เข้าภายในอาคาร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พี แอน ซี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-281       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:11
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก Preformed dead end 4M.จำนวน 100 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดี เวลลอปเปอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-280       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 17:09
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก Eye Nut จำนวน 100 ชิ้น,Spliter 1:8 จำนวน 20 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดี เวลลอปเปอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/415       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:58
งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน       
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:54
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/149/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:54
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ผค 1044 นครปฐม เนื่องจากเสื่อมสภาพสตาร์ทไม่ติด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ส.ไกรสรแบตเตอรี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/0319195       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:42
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตอนนอก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/225/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:21
จ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องผู้จัดการศุนย์ฯ ราชบุรี ขนาด 21,400 BTU เนื่องจากไม่มีความเย็น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชิติพัทธ์ แดงอ่อน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/224/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:20
จ้างเหมาซ่อมแอร์ชุมสายสวนผึ้ง ขนาด 24,000 BTU เนื่องจากคอมเพรสเซอร์เสียไม่มีความเย็น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชิติพัทธ์ แดงอ่อน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/223/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:19
จ้างเหมาเดินสาย LAN ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเอกชัย สมคำเพชร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/222/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:18
จ้างเหมารื้อถอนอุปกรณ์ปลายทาง winet จำนวน 52 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเฉลิมชัย ขำวิไล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/221/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:17
จ้างเหมาติดตั้ง Fttx พร้อมวางอุปกรณ์ จำนวน 34 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฟลาเน็ท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (ชน.)/132/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:00
จัดซื้อน้ำมันดีเซล เป็นเงิน 1,700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เจ้าพระยาชัยนาทบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (ชน.)/131/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 15:56
จัดซื้อน้ำมันดีเซล เป็นเงิน 1,000.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/503/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 15:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก ให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/502/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 15:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ Router เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าศ.บางสะพาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/501/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ ONU เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าศ.บางสะพาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  65,930 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019