ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.132/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.131/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างค่าแรงสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายชุมสาย PSTN และให้บริการ FTTx ชุมสายทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.130/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อทก./(ข)/253       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวก งานมงคลสมรส ณัฐณิชา - ทกล้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้องสัมมนา นางวลี สุดยอด ห้องจัดเลี้ยง นายศักดิ์สีห์ สิงห์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อทก./(ข)/240       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานและจัดซื้ออาหารว่าง งานสัมมนาพนักงาน บ.ควอลิตี้     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวมนทวรรณ นาคประสิทธิ์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:30
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2Uจ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2U    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.123/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Router เพื่อรองรับ Dual node จำนวน 12 node   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.122/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณ่ิชย์โดยตรง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 10:39
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ B02/ป.0025/2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 11:55
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารภายใน ทีโอที เพลินจิต จำนวน 2 คน  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.120/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(มอเตอร์เวย์ หมายเลข6) จำนวน 16 แห่ง จ.นครราชสีมา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.119/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:24
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนภ.4/725/8/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 18:31
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำหนดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ภ.4 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.112/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 16:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการความเร็วสูง ยี่ห้อ Oce รุ่น Vario Stream 7400 (Twin) (รวมค่าอะไหล่) จำนวน 2 ชุด   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/48       ลงประกาศ 26 พ.ย.2561 15:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้อ GPON ONU (1GE+1POT),SC/APC, Fiber Home รุ่น AN5506-02B5G จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.111/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.110/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 14 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.002/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:02
(ประกาศยกเลิก) ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.109/2561       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 18:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-26       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 15:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer พ.ย.61 - 645.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธนะวัฒน์ อินต๊ะสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/46       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 13:34
(ประกาศยกเลิก) จัดซื้ออุปกรณ์ Soluition ประเภท Switch HUB ATA ยี่ห้อ Grandstream รุ่น HT-818 จำนวน 1 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-16       ลงประกาศ 15 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้พนง. 700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านป.เจริญการเบาะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/324       ลงประกาศ 15 พ.ย.2561 11:00
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/14/61       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:15
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-15       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าน้ำดื่ม แพร่ 11/61 - 2,984.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านน้ำดื่มชื่นใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-10       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:05
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างซ่อมหลังคาห้องน้ำ สูงเม่น 1,750.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายบุญช่วย หงษ์ใจสี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-8       ลงประกาศ 13 พ.ย.2561 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อก๊อกน้ำและกาว 130.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเตียไฮกี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/318       ลงประกาศ 13 พ.ย.2561 13:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทางเกวียน(เน็ตประชารัฐ)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนเฉพาะ 
ครั้งที่ 200/ฉ.001/2561       ลงประกาศ 8 พ.ย.2561 14:12
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างออกแบบและผลิตน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ TOT สำหรับจำหน่าย จำนวน 240,000 ขวด    
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,279 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018