ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/2/2561       ลงประกาศ 11 ต.ค.2561
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 25 ต.ค. 2561    สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./7/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 38 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./6/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 23 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 50/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก *รายละเอียอแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 49/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 275 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 8 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.18/2561       ลงประกาศ 21 ก.ย.2561
ขายซากสินทรัพย์ถาวร รวมจำนวน 25 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.17/2561       ลงประกาศ 21 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรและวัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน รวมจำนวน 5 รายการ จำนวน 727 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 48/2561       ลงประกาศ 19 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 33 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.4/3/2561       ลงประกาศ 19 ก.ย.2561
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 361,858.95 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 331,701 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2561    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 ม.4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สูราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 47/2561       ลงประกาศ 18 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 434 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน 69 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.4/2/2561       ลงประกาศ 13 ก.ย.2561
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 85,103.18 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 84,350 กก.) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 45,666.09 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 2,626 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2561    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./5/2561       ลงประกาศ 12 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 38 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ย. 2561    ห้องขายทอดตลาด บมจ.ทีโอที คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ เลขที่ 58/2 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/6/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 282 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/68 ถ. วัฒนานุวงศ์ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.16/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศ รวมจำนวน 18 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.ย. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.7/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 28 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 46/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 452 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน 199 ม.1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 45/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 445 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 44/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 415 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 43/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 75 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา 709 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 42/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 162 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 41/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 77 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 40/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 76 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 39/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 10 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.6/2561       ลงประกาศ 4 ก.ย.2561
ขายพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว 3 ปี ที่ล้าสมัย และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 26 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.4/2561       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ประเภทอุปกรณ์ Network cisco 2950 ethernet switch จำนวน 120 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ย. 2561   58/2 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/5/2561       ลงประกาศ 31 ส.ค.2561
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,177 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 38/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 345 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 37/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 270 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.5/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 69 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/4       ลงประกาศ 24 ส.ค.2561
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 284 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 6 ก.ย. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 166 หมู่ 3 ถ. อรุณประเสริฐ ต. บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.15/2561       ลงประกาศ 23 ส.ค.2561
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 101,752 เมตรน้ำหนักรวม 51,777.53 กก. กำหนดขายทอดตลาด 31 ส.ค. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,662 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018