ประกาศจัดหาวิธีคัดเลือก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 200/ค.019/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 16:24
(ประกาศยกเลิก) จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 2 ประเภท รวมรถ 19 คัน (19 เส้นทาง) ยกเลิกงานจ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง จำนวน 5 เส้นทาง    
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0100/2560       ลงประกาศ 5 ก.พ.2561 15:58
จ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจัดทำระบบกราวด์พร้อมจัดทำแบบข่ายสาย จำนวน 5 เส้นทาง โรงเรียนประชารัฐพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 05 ม.ค. 2561   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0099/2560       ลงประกาศ 5 ก.พ.2561 15:46
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินรองรับการก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับถนนเชียงใหม่-ลำปางบริเวณทางแยกป่าแดดและแยกสารภีจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 5 ม.ค. 2561   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0101/2561       ลงประกาศ 2 ก.พ.2561 15:48
 กำหนดเสนอราคา 19 ก.พ. 2561   ณ  

 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 29 ธ.ค.2560 15:49
ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ (QAR) ประจำปี 2560 ยกเลิกการประกาศ  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1495       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 15:02
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 20 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1487       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:58
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1488       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:54
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1490       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:46
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1489       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:42
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 13 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:04
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 8 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:04
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 8 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:03
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 7 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:02
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 11 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:01
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 6 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 17:00
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 6 หมู่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:59
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 18 หมู่บ้าน จังหวัดตาก กำหนดเสนอราคา 9 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดตาก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:58
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 17 หมู่บ้าน จังหวัดตาก กำหนดเสนอราคา 9 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดตาก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:57
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 15 หมู่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:56
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:55
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 15 หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดสุโขทัย  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:53
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 26 หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดสุโขทัย  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:51
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 30 หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดสุโขทัย  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:51
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 3 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:50
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 7 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:49
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 10 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:48
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 11 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:47
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 7 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:46
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 11 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:45
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 10 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:44
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 9 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,276 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018