ประกาศประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคา 
ครั้งที่ B02/ป.0027/2560       ลงประกาศ 5 ก.ค.2560
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ RSU จำนวน 6 แห่ง 12 คน กำหนดยื่นซอง 17 ก.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,638 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018