ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/108/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:15
จ้างเหมาติดตั้ง FTTX บ้านลูกค้าศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาวารินชำราบ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อมตะ กุร๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/107/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:14
ซื้ออุปกรณ์ Router Wireless ยี่ห้อ TP-LINK รุ่น ARCHER C5 AC1200     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/153/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรองรับบริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/106/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:12
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ Fiber home รุ่น AN5506-02B     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/105/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:10
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F660-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/152/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวจิราวรรณ มากปรุง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/104/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:09
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F612     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/103/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:08
จ้างตัดต้นไม้และกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายทศพล ไทยเดิม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/151/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกฤษณ รุ่งจรูญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/150/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 17:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านประเทืองทิพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/83/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:51
ซื้อหลอดไฟใช้งานประจำศูนย์สนับสนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จับโบ้ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/82/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:50
ซื้อหลอดไฟใช้งานประจำห้องประชุม อาคาร ภ.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จับโบ้ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/150/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:50
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านช่าง ศูนย์ปฏิบัติงานการกำลังฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/81/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:49
ซื้ออะไหล่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำศูนย์สนับสนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสุปรีดา ศูนย์อะไหล่แอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/80/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:48
ซื้ออะไหล่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำตอนนอกและอาคารสาธารณะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสุปรีดา ศูนย์อะไหล่แอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/79/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:46
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบกราวด์ ชุมสายลำตาเสา ม.12     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ประสิทธิ์อุตสาหกรรม ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/149/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:45
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านช่าง ศูนย์วิศวกรรมบริการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/78/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:44
ซื้่อ AC1200 Mbps WiFi Gigabit Router "KASDA" จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/46/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/77/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:43
ซื้่อ ONU F612 จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/022       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:39
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ชส.อุตสาหกรรม อ.เมือง ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/021       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:36
ซื้อ OFDT 72F OFCC Blue Tray 144F patchcord     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/020       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:32
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ้านแก่นท้าว ชส.สูงเนิน อ.สูงเนิน ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซันเน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/114/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:32
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจากรถเกี่ยวสายขาด กระรอกกัดสายขาด ตัดต้นไม้โดนสาย ชุมสาย แสนปรีดา 9 ศรีราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/113/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:31
จ้างเหมาตัดต่อสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศชุมสายพัทยา บ้านอำเภอ ศรีราชา ปัญญารีสอร์ท เนืองจากรถเกี่ยวสาย ปรับปรุงหัวต่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันปภัชร เทเลวิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/019       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:29
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ้านสมป่อย ชส.จอหอ อ.เมือง ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/196.11       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:29
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า น.3 (ขุนเทียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 35)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สุปรียา แตรครบุรี, สุนิสา ชาวพิจิตร,เกรียงไกร วาสนารุ่งเรืองสุข,ผ่องทิพย์ นุชผดุง, ไพรัตน์ มะลิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/112/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:28
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย และปรับปรุงตัดต่อเคเบิล เนื่องจากโดนขโมยลักตัดเคเบิล บริเวณข้าง รร.ซันเซ้็ตไฮร์ แยกมัจฉานุ หน้าการไฟฟ้าพัทยาใต้ หน้าปั๊มบางจาก หน้าตลาดเช้านาเกลือ ข้างวัดสว่างฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/111/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:27
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศและตัดต่อ ชุมสายศรีราชา บริเวณ ม.ไทยออยส์ ชส.ศรีราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/110/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:26
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ เนื่องจากขยายข่ายสาย ชุมสายบ้านอำเภอ บริเวณ ซ.หนองจับเต่า และ ฐานทัพเรือ ชส.สัตหีบ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/018       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:26
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ชส.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,525 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018