ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขวบน.3.2/175 ลว.10 พ.ค.62       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 10:04
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ Fiber Optic Modem (8E1) ยี่ห้อ ONTEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขวบน.3.2/174 ลว.10 พ.ค.62       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 10:03
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ Fiber Optic Modem (8E1) ยี่ห้อ ONTEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขวบน.3.2/143 ลว.7 พ.ค 62       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 10:00
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ Fiber Optic Modem (8E1) ยี่ห้อ OPNET พร้อมอุปกรณ์ประกอบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟิเทล จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./654/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:24
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GKPMT (Khlong Prapa Muang Thong Thani) , TCM1(THAI COM1) จ.นนทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./653/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:22
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GCargo Agents Office 4(IBC_510), TG Catering 2 (IBC_512)     ผู้ได้รับการคัดเลือก Mobicrat Company Limited  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./652/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:18
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G3g-Centara Grand Mirage Hotel Pattaya (IBC_0339)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/132       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:17
จ้างบำรุงรักษาล้างแอร์ ทำความสะอาดคอยร้อน และคอยเย็น ของอุปกรณ์ AIR จำนวน 11 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/131       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:17
จ้างบุคคลภายนอก ซ่อมแอร์ จำนวน 9 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.1/ป.027/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:16
งานซื้อตลับหมึกเครื่อง Printer จำนวน 2 ตลับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนัน อินเตอร์ อิงค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./651/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:16
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเพื่อความปลอดภัยของส่วนงาน คปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านตัดผ้า กาฟิวส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/130       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:06
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำแผ่นติดตั้งอุปกรณ์ ONU, Router, ปลัีกไฟ เพื่อให้อยู่ในชุดเดียวกัน จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/127       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 09:01
จ้างบุคคลภายนอก ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ EBA รุ่น 1224 Serial NO.6161340 รหัสสินทรัพย์: 11377025 จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/230/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 08:50
งาน (TURNKEY) งานวางสายเคเบิลทองแดง ถ.คุ้มเกล้า ซอย 7-9 ชส.หนองจอก (C 62 10041 0044)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/33/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 08:32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ช่าง(หมวด10) ตามที่ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2562 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โพรเซสเซอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/062/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 08:28
จัดซื้ออุปกรณ์ Wireless Router รุ่น Archer C5 จำนวน 100 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/061/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 08:26
จ้างเหมาลากสาย UTP(สายLAN) โครงการติดตั้ง Internet wifi สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีวีเจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/182/62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 18:06
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงพื้นที่ ที่ชุมสายฯเกาะยาวใหญ่(บ้านช่องหลาด)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวจิรนันท์ ระถะการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/181/62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 18:05
ซื้อบันไดอลูมิเนียมขนาด 3.60 เมตร (งบประมาณประจำปี 2562)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุธี คงศิลป์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/185/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:50
การจัดซื้อถุงดำ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./014/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:27
จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP # Q7553 / Remanu ของส่วนงาน ปบญ.1 จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0038/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ชุมสายโทรศัพท์อโศกดินแดงชุมสายโทรศัพท์สามเสน และชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/444.01 ลว.21 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:19
จัดซื้อน้ำดื่ม ขบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก อัฐโชติน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.056/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:18
จ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U ตั้งแต่ 1 - 30 มิ.ย.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/413.06 ลว.13 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:18
จัดซื้อคูปองน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/449.01 ลว.22 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:16
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ RBN-RCU 19     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายยุทธนา แสงช้าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/065/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 16:10
งานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx จำนวน 400 วงจร พื้นที่ บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอทีบีไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/84/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:57
ซื้อ Alcohols 99.99% ขนาด 2.5 ลิตร หน่วยงาน ตบบน.3.3.2(2,3)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนส์ จำกัด (มหาชน)  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/133/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายเคเบิล โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แม็ก อินเตอร์เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./013/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:51
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของส่วนคดีข้อพิพาทโทรคมนาคมที่ 2 (ททพ.2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/61/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:51
จัดซื้ออุปกรณ์ OPTIC DROPWIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 155000 เมตร ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/718/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ONU Huawei HG8120C โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,305 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019