ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.039/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:08
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.038/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:01
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.037/256       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:49
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.036/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:29
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0030/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:11
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายจัดเก็บรายได้และบริหารหนี้ จำนวน 19 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.4.2/27       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:08
จัดซื้อ Media Gateway 500B จำนวน 14 ตัว เพื่อใช้งานตัดถ่าย ISDN PRI เป็น SIP TRUNK ให้กับบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (ตก.)/103       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:03
จ้างเหมาตัดต้นไม้และวัชพืชในแนวข่ายสายโทรศัพท์ ประจำปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/38       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:51
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่ ชส.พญาแมน จ.อุตรดิตถ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/261/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EMG-2881-T208B โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)099/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:27
ซื้อเครื่องโทรสาร Laser (All in- One) ยี่ห้อ Brother MFC-L2700D จำนวน 24 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2(บร.)098/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:25
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 11 ชุมสาย งานโครงการ NBN 6 เดือนแรกเลขที่ใบสั่งงาน เลขที่ C61VBP006509, C61VBP006510       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/68/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:28
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ PLANET รุ่น VIP-157s จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/0022/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:53
งานจ้างเหมาจัดทำระบบสนับสนุนการให้บริการ Wi - Net LTE จำนวน 1 ระบบ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/102/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:40
ประกาศผลผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ Wireless Dual Band Gigabit Router A3002RU จำนวน 200ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/101/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:37
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU-ZXHN-F670WT WiFi dualband AC1300 จำนวน 150 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบภน.2.2(นค.)/1036       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:00
ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์OLT       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/18/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:58
จัดซื้อ ZT-ZXA10-C320-10G จำนวน 1 SET ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.XBK00.0083       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/17/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:57
จัดซื้อ Card GPON ZTE จำนวน 2 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0050/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:35
งานซื้อ Optical Fiber Termination Kit (OFTK) จำนวน 7,500 Sets       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(ชภ.)/212/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:29
ซื้ออุปกรณ์ FTTH Aerial Straight Joint Closure จำนวน 50 St เพื่อใช้ในการปรับปรุงข่ายสาย OFC ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./9       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:37
จ้างบริการ IP Transit (KT) ระดับความเร็ว 10 Gbps เชื่อมต่อที่เขตบริหารพิเศษฮ่อ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/259/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:36
จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./7       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:34
จ้างบริการ IP Transit ระดับความเร็ว 30 Gbps       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/258/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:22
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU HUAWEI HG 8311 โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/260/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:08
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/50       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:01
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ TP-Link รุ่น Archer C5 AC1200 จำนวน 400 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/49       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:53
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-825 AC1200 จำนวน 100 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/70/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:18
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 8 บ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/69/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:17
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 12 บ้านกลอโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/68/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:16
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 10 บ้านห้วยทีชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/67/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:15
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 9 บ้านกองต๊อก ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,336 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018