ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลป.)/104       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:41
ซื้อ ตู้ SDP เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย ODN ตามใบสั่งงานเลขที่ C61WBF000065       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.3.2/006       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:35
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point จำนวน 100 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปากเกร็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.3.2/005       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:33
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point จำนวน 100 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/011/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:03
งานจัดซื้ออุปกรณ์ MIKROTIK RB3011UIAS-RM จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท เพื่อใช้ในงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/010/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:02
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHONE ZIND-GPON 2426A1-NA จำนวน 70 ตัว ราคาตัวละ2,500 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:37
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/009/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:28
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHONE ZIND-GPON - 2426A1-NA จำนวน 70 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เพื่อใช้ประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/008/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:27
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/007/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:26
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/006/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:25
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:20
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/005/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:55
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FIBERHOME จำนวน 80 ตัว ราคาตัวละ 2,160 บาท เพื่อใช้ในงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (สร.)/004/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:10
ซื้อ preformed top tie 11.5, preformed guy grip dead end 11 mm, cable support 10" 12" 14" straight thimble eye, splitter 1/8 sc/apc type aเพื่อรองรับการใช้งานตรวจแก้บำรุงรักษาเคเบิล OFC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./14       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:40
งานจ้างเหมาเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอกและถนนรามอินทรา กับโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.003/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:16
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.002/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:15
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:13
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:32
จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบชุมสาย ยี่ห้อ Alcatel ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนล./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:43
งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 65 ปี ทีโอที       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อปฒ./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:43
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0014/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 10:38
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน Application และ Website สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าSMEs (น. และ ภ.) จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/019/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:28
F612 GPON ONU CPE , 2GE , 1FXs ให้ ศูนย์ฯ เวียงสระ จำนวน 50 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/018/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:27
F660WT GPON ONU :4x10/100/1000 Base-T,Wifi 2Ex Antenna ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/017/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:26
F670WT ONU,4GE,2FXS,WiFi Dualband AC1300 ให้ศูนย์ฯ เวียงสระ จำนวน 30 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/016/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:25
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ เวียงสระ จำนวน 30 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/015/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:24
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 50 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/014/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:23
F612 GPON ONU CPE , 2GE , 1FXs ให้ ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/013/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:22
Fiberhome ONU An5506-02B 2 port x 1ATA ศูนย์ฯ บ้านนาสาร จำนวน 30 เซ็ท       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/012/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:21
Fiberhome ONU An5506-02B 2 port x 1ATA ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 50 เซ็ท       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.1 (ตร.)/62009       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:20
จัดซื้อ WIRELESS ROUTER MDEM A3002 RU จำนวน 100 STONU ZXHN-F601 จำนวน 100 ST WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B จำนวน 100 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/011/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 14:20
Fiberhome ONU An5506-02B 2 port x 1ATA ศูนย์ฯ เวียงสระ จำนวน 20 ชุด       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,561 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018