ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/263       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ SDP Aerial Outdoor Splitter 1:8 จำนวน 96 ตัว โครงการเน็ตชายขอบ โซน C+ พ้ื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/262       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F(ARSS) NBTC จำนวน 30,700 เมตร โครงการเน็ตชายขอบ โซน C+ jพื้นที่ 9 หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/261       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F(ARSS) NBTC จำนวน 25,100 เมตร โครงการเน็ตชายขอบ (โซน C+) จำนวน 3 หมู่บ้าน อฬชาติตระการ จ.พิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/260       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ S.M.OPT Cable 12F(ARSS) NBTC โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์ฯพื้นที่ชายขอบ(ZoneC+) จำนวน 3 หมู่บ้าน อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/026       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงเป็นไฟฟ้า SFP Type 10GE-ZR 80kmและ40km จำนวน 9 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ชะเมา TT&T       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/285       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อ ZTE/ZXHN-F660WT จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทบน.2/(ก)/009/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการ NETWORK ภายในพระตำหนักธนาซิตี้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./127/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานเช่าอุปกรณ์ โครงการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพื่อให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB01/ข.0021/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการ Cloud Business Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วจท./699 ลว. 2 สค.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.อ่างทอง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (ลบ.)/37/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F-612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (ลบ.)/36/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อ Optic Drop Wire Round Type 1F(Armoured) จำนวน 20,000 เมตร ขยายการให้บริการ Fttx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/40       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท ONU ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG8120L จำนวน 250 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/1070       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
การจัดซื้ออุปกรณ์ Acess Point       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 41/ บบน.3.2.2/655 ลว.16 ต.ค.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ Wireless Rounter AC1200 ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่่น AC3002RU เพื่อให้บริการ FIBER 2 U จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/259       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ SDP Aerial Outdoor Splitter 1:8 NBTC จำนวน 100 Set เพื่อใช้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอิรตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/258       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ STRIGHT JOINT CLOSURE 12F NBTC จำนวน 9 ชุด ใช้โครงการเน็ตชายขอบพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/257       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F โครงการเน็ตชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30,400 เมตร เพื่อติดตั้งส่งมอบงาน กสทช. ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/256       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F โครงการ เน็ตชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก งวดที่ 1 จำนวน 30,100 เมตร พื้นที่ 5 หมู่บ้าน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/55       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ SDP FTTx (A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 99 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ยล.)/064       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 350 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/051/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZTE รุ่น F660WT เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/050/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZTEรุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/049/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router (รุ่น DIR-825) จำนวน 200 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/048/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZHONE รุ่น G104 เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/047/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router (รุ่น DIR-825็1) จำนวน 200 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/046/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่อง MICRO OTDR จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง PON POWER METER For FTTX จำนวน 3 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/045/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่อง Fusion Splicing Machine จำนวน 1 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/044/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาค่าแรงติดตั้งเลขหมาย FTTXพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 พื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.3       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,683 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018