ประกาศจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนจ./2228       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถรับรองภายใต้สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (จ.) จำนวน 1 อัตรา     
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ ตตบน.1.1(1)-2/001       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561
จัดซื้อแผง Vs Compact.Discon.Mod และ Label Holder 25 Pr. เพื่อใช้ในการสร้างข่ายสาย ท่อร้อยสายโทรศัพท์ พร้อมงานตัดต่อต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า      บริษัท อาร์ดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0010/2561       ลงประกาศ 13 ก.ย.2561
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 267 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/09/00020/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดจ้างไปรับ-ส่งเอกสาร        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00018/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยเฉพาะเจาะจงซื้อกระดาษ A4        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทก.)/09/0001/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน/กระดาษA 4/ตลับหมึกเครื่องรับชำระเงิน      บบบภ.1.1(ทก.)  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00017/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนภ.5/ครั้งที่ 2       ลงประกาศ 28 ส.ค.2561
จัดซื้อแก้วชา และแก้วน้ำ โลโก้ TOT        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00014/2561       ลงประกาศ 27 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยเฉพาะเจาะจงร้านวศินการค้า        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 200/จ.011/2561       ลงประกาศ 22 ส.ค.2561
(ประกาศยกเลิก) ซื้อยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ KaVo ESTETICA E30 1 ST    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00013/2561       ลงประกาศ 21 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง(นางวันเพ็ญ เหมือนช้าง) ไปรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์ ตามหน่วยงานต่าง ๆ        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ..)/08/00010/2561       ลงประกาศ 20 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจแก้ FIXED LINE , ADSL , FTTE , WI-NET , SLA        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ.)/08/0007/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะราคาเฉพาะเจาะจง ร้านพัชราแฟชั่น        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ.)/08/0006/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0005/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.คอมเด็กซ์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0005/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.คอมเด็กซ์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0004/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0004/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0003/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.เอเซียไทรโยคเดินรถ        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ลป.)/       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประจำส่วนงานภายใต้ บบภ.3.1(ลป.) 6 เครื่อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนภ.5/4       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561
จัดซื้อน้ำดื่ม     ณ อาคาร ภ.5  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(กจ.)/001       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2561
จ้างสร้างโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บ้านหลังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(กจ.)/001       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2561
จ้างสร้างโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บ้านหลังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/025/2561       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ ทนฐ./2       ลงประกาศ 25 พ.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ One-Click Cleaner     ณ ทนฐ.  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/023/2651       ลงประกาศ 22 พ.ค.2561
ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ     งชน.3 ณ อาคาร บมจ.ทีโอที พระราม 2 (วัดยายร่ม)  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/019/2561       ลงประกาศ 11 พ.ค.2561
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ถัง     งชน.3 ณ อาคาร บมจ.ทีโอที พระราม 2 (วัดยายร่ม) ชั้น 3  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/019       ลงประกาศ 3 พ.ค.2561
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ AC Surge Protector     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/014/2561       ลงประกาศ 2 พ.ค.2561
ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 15 รายการ     รกน.3 ณ อาคารทีโอที บางกรวย ชั้น 6  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/013/2561       ลงประกาศ 24 เม.ย.2561
ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร TONER HP รุ่น CE 278 AC จำนวน 3 ตลับ     รกน.3 ณ อาคารทีโอที บางกรวย ชั้น 6  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/012/2561       ลงประกาศ 24 เม.ย.2561
ซื้อคูปองน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 4 เล่ม     รกน.3 ณ อาคารทีโอที บางกรวย ชั้น 6  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,634 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018