ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0022/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:59
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ , ชุมสายโทรศัพท์หนองแขม กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/10/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 17:06
งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 232 คัด กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0019/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 15:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 3 แห่ง ที่ อาคารศูนย์บริการข้อมูล ทีโอที คลองเตย กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ ฺB02/ท.0007/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 08:41
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 11 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0021/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 16:12
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ ห้อง Sever 3 ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0020/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 15:37
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ ห้อง TNEP ชั้น 6 ชส.นนทบุรี, ห้อง PCM ชั้น 2 ชส.ธัญบุรี, สถานีโทรคมนาคมบางมูลนาก R จ.พิจิตร, ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ชส.มหาสารคาม (เดิม), ห้องสื่อสัญญาณ ชส.สระบุรี จ.สระบุรี พร้อมรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.004/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 17:11
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 23 พ.ค. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/733/ท.002/2562       ลงประกาศ 2 พ.ค.2562 12:54
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 10 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 13 พ.ค. 2562     ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0018/2562       ลงประกาศ 30 เม.ย.2562 15:11
งานซื้อ DIGITAL HYDROMETER จำนวน 4 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 16 พ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/587       ลงประกาศ 29 เม.ย.2562 13:40
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 725/5/2562     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0017/2562       ลงประกาศ 24 เม.ย.2562 15:26
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมงานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดยื่นเอกสาร 16 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0015/2562       ลงประกาศ 22 เม.ย.2562 13:28
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 35 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/9/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 17:42
ซื้อสาย S.M. OFC (ADSS) จำนวน 808,000 เมตร และS.M. OFC (ARSS) จำนวน 580,000 เมตร รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้น ภก.2 กำหนดยื่นเอกสาร 24 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0016/2562       ลงประกาศ 10 เม.ย.2562 15:47
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ของเดิม ที่ ชส.ลาดหญ้า ชั้น 4 กำหนดยื่นเอกสาร 30 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0014/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 15:43
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ห้อง OPERATION ชั้น 8 อาคาร 4 สนญ. ทีโอที แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 23 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0012/2562       ลงประกาศ 2 เม.ย.2562 14:24
ซื้อ THERMAL IMAGER จำนวน 4 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 23 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0007/2562       ลงประกาศ 2 เม.ย.2562 14:01
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสัญญาณ จำนวน 19 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 23 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0013/2562       ลงประกาศ 1 เม.ย.2562 15:58
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยพร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์แจ้งวัฒนะ , ชุมสายโทรศัพท์ดอนเมือง กำหนดยื่นเอกสาร 11 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.003/2562       ลงประกาศ 29 มี.ค.2562 13:32
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 10 เม.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/5/2562       ลงประกาศ 26 มี.ค.2562 08:53
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 232 คัน กำหนดยื่นเอกสาร 02 เม.ย. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.001/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 15:40
(ประกาศยกเลิก) ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0006/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 12:24
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 10 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0005/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 12:19
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 10 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/7/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 17:06
งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery แบบ Vented Type และแบบ Sealed Type จำนวน 16 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กำหนดยื่นเอกสาร 2 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0011/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 16:46
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชส. NSC อรกภ.3(พล.), ชส. NSC1 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.), ชส. NSC2 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.) โทรคมนาคมพิษณุโลก กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.002/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 15:28
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ คือ SM OPT.FIBER CABLE 12F (ARSS) จำนวน 760,000 เมตรและ SM OPT.FIBER CABLE 24F (ARSS)จำนวน 24,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.001/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 15:19
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0004/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 13:27
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 4 เม.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0010/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 11:18
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชส.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี, ชส.ยโสธร จังหวัดยโสธร กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0003/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 10:57
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ(S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS)จำนวน 620,000 เมตร และS.M. OPT.FIBER CABLE 24F(ARSS)จำนวน 436,000 เมตร) กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ชั้น2 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0002/2562       ลงประกาศ 22 มี.ค.2562 10:56
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,607,000 เมตร จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ชั้น2 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,271 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019