ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.017/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 7 ม.ค. 2562   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2 /725/16/2561       ลงประกาศ 14 ธ.ค.2561 15:06
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 9 ชุมสาย จ.ตรัง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริภาคลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2 /725/14/2561       ลงประกาศ 14 ธ.ค.2561 13:52
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 18 ชุมสาย จ.ปัตตานี กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/21/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 15:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อรองรับสื่อสัญญาณ จำนวน 7 เส้นทาง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561      
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/11/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 24 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561      
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/14 ครั้งที่ 733/ท.009/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 11:03
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน5 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 19 ธ.ค. 2561    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ4./725/13/2561       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2561 15:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 22 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา กำหนดยื่นเอกสาร 17 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/19/2561       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2561 15:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 12 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา กำหนดยื่นเอกสาร 17 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 09:49
ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน เครื่องเดิมสำหรับระบบรับชำระเงิน (POS) กำหนดยื่นเอกสาร 6 ธ.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/18/2561       ลงประกาศ 26 พ.ย.2561 10:14
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 13 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/17/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 15:04
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 51 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/20/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 14:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 9 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 13:13
ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM) กำหนดยื่นเอกสาร 30 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.008/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:25
จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดยื่นเอกสาร 30 พ.ย. 2561    อาคาร ภ.5 ชั้น 5  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.002/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:02
(ประกาศยกเลิก) ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/10/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 08:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 7 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพัทลุง กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/9/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 08:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 3 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 725/15/2561       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 16:44
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 12 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนราธิวาส กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ย. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/7/2561       ลงประกาศ 8 พ.ย.2561 13:47
งานจ้างเหมาติดตั้ง MAIN BATTERY แบบ VENTED TYPE และ SEALED TYPE จำนวน 31 แห่ง ในพื้นที่ ภ.4 กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ย. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/8/2561       ลงประกาศ 6 พ.ย.2561 13:05
งานจ้างเหมาติดต้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ภ.4 (ครั้งที่ 2) กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ย. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0004/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTX และ IP PHONE ชุมสายดอยสะเก็ด ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสาร 12 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0003/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTX และ IP PHONE ชุมสายตำรวจภาค 5 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสาร 12 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4   ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0005/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 16:34
ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาส 3 ปี 2561 ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 (จำนวน 2 รายการ) กำหนดยื่นเอกสาร 9 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ A02/ช.0001/2561       ลงประกาศ 19 ต.ค.2561 15:35
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานขายส่งและบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน กำหนดยื่นเอกสาร 26 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ A02/ช.0001/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 15:20
.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานขายส่งและบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน กำหนดยื่นเอกสาร 24 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.5/796       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561 11:48
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 733/ท.001/2561   ภ.5  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0002/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 15:01
จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 160 เครื่อง กำหนดยื่นเอกสาร 19 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.007/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 14:45
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,289 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018