ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.5/796       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 733/ท.001/2561   ภ.5  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0002/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 160 เครื่อง กำหนดยื่นเอกสาร 19 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.007/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.006/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.005/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.004/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.003/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.002/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.001/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2561    ห้องประชุมชั้น 6 อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.015/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 12 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดยื่นเอกสาร 26 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.014/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดนครพนม กำหนดยื่นเอกสาร 26 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.013/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 10 แห่ง จังหวัดสกลนคร กำหนดยื่นเอกสาร 26 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.011/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร กำหนดยื่นเอกสาร 25 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 25 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.009/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 11 แห่ง จังหวัดหนองคาย กำหนดยื่นเอกสาร 25 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.008/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดอุดรธานี กำหนดยื่นเอกสาร 25 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.016/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 15 แห่ง จังหวัดขอนแก่น กำหนดยื่นเอกสาร 24 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหนน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.012/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดยื่นเอกสาร 24 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหนน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.007/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 14 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดยื่นเอกสาร 24 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหนน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.006/2561       ลงประกาศ 8 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดยื่นเอกสาร 24 ต.ค. 2561   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/6/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 53 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 กำหนดยื่นเอกสาร 16 ต.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 3 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0004/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบใบแจ้งหนี้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile จำนวน 2 คน กำหนดยื่นเอกสาร 10 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/5/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561
งานจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier แบบ Switch mode จำนวน 23 แห่ง พื้นที่ ภ.4 กำหนดยื่นเอกสาร 10 ต.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 3 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/4/2561       ลงประกาศ 28 ก.ย.2561
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ภ.4 กำหนดยื่นเอกสาร 8 ต.ค. 2561    ณ.ห้องประกวดราคาชั้น 3 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0003/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561
งานจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Marleting Analytic Tools) กำหนดยื่นเอกสาร 4 ต.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.005/2561       ลงประกาศ 21 ก.ย.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 21 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 5 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหนน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.001/2561       ลงประกาศ 14 ก.ย.2561
จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 16 แห่งในพื้นทีสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 กำหนดยื่นเอกสาร 1 ต.ค. 2561    ชั้น 5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0002/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
เช่าใช้บริการเครื่อง จีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์ของ ส่วนงานภายใต้สังกัดสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 และส่วนกฎหมายภูมิภาคที่ 3 จำนวน 472 คัน กำหนดยื่นเอกสาร 24 ก.ย. 2561   ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0001/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 16 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0007/2561       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561
ซื้อสาย DROP WIRE 0.5 ตีเกลียว จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 14 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ ฺฺB02/ท.0011/2561       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561
จ้างเหมาเพื่อปฏิบ้ัติงานด้านช่าง ภายใต้ส่ังกัด ตบน.2.2 จำนวน 6 คน กำหนดยื่นเอกสาร 11 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,636 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018