ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่  [1] 2  3 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019147/2560 ลว. 26 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:36
รื่้อย้ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และสร้างท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจำนวน 4 เส้นทางออกไปอีก 135 วัน และ จำนวน1เส้นทางขยายออกไปอีก 253วัน       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020087/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:33
ติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชส.นครสวรรค์-ชส.พิจิตร-ชส.พิษณุโลก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากเดิมอีก 112 วัน ครบกำหนดใหม่เป็นภายใน 12 ต.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021085/2561 ลว. 20 ก.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 14:54
จ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาภาพลักษณ์/บริการ
เปลี่ยนรายการและเวลาออกอากาศ เปลื่ยนชื่อรายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020639/2561 ลว. 11 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2561 16:30
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมเคเบิลนอกเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020437/2561 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:30
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนราชปรารภ (ตั้งแต่แยกถนน ศรีอยุธยา ถึงแยกประตูน้ำ) ชส.เพลินจิต
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019034/2560 ลว. 31 มีนาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:28
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างในภาพรวม บน.4.1 จำนวน 31 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดพนักงานลง 2 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021090/2561 ลว. 25 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:25
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 8 คน ภายใต้ บน.3.1
แก้ไขวงเงิน ปรับลดผู้ปฏิบัติงานลง 1 คน และวันปฏิบัติงาน/สัปดาห์       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021106/2561 ลว. 28 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2561 13:44
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิล เนื่องจาก แนวท่อร้อยสายเดิมกีดขวางงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ตามแผนการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต คลองเปรมประชากรของกรมทางหลวงฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020881/2561 ลว. 5 กรกฎาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 10:16
จ้างเหมาสร้าง OFC รองรับบริการ FTTx อาคารพักอาศัย โครงการเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 (จำนวน 168 อาคาร) ชุมสายโทรศัพท์นวนคร
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018890/2560 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 15:52
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery แบบ Sealed Lead Acid ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 Ah 2V/Cell 24 Cell จำนวน 1 กอง และจ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 Amp จำนวน 1 ST ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018049/2559 ลว. 26 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 15:46
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi Outdoor Access Point ยี่ห้อ ARUBA ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019469/2560 ลว. 28ส.ค.2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 5 พ.ย.2561 13:39
จ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน คลังพัสดุคลองเตย
มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือค้ำประกันจากเดิมเป็นฉบับใหม่มีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ในวงเงิน 349,500.00 บาท       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018039/2559 ลว. 30 มีนาคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 17:18
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Node B TOT 3G ยี่ห้อ Huawei ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 Node
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019581/2560 ลว. 29 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 13:09
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MDU ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 3 แห่ง ทดแทนอุปกรณ์เดิม
แก้ไขวงเงิน เปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และแก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB01/3160020734/2561 ลว. 7 มิ.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ต.ค.2561 10:08
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนพนักงานในสัญญาฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 100/3160009209/2551 ลว. 15 มกราคม 2552  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ต.ค.2561 14:34
จ้างปรับระบบ TOT CA ให้รองรับ National Root CA
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019514/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดงเพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020172/2561 ลว. 14 ก.พ. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561 09:23
ติดตั้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ห้อง Server สนญ.แจ้งวัฒนะ
บมจ.ทีโอที พิจารณาให้แก้ไขขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปถึงวันที่ 19 ก.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020479/2561 ลว. 12 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 09:31
ขนย้ายครุภัณฑ์ (ระยะที่ 2) รองรับสำนักงานบริหารโครงการจัดตั้งบริษัท NBN Co.
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงยินยอมยกเลิกสัญญาจ้างเหมาเลขที่ A01/3160020479/2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019162/2560 ลว. 17 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561 14:33
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้บริการ Broad Band จำนวน 3 เส้นทาง
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 113 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020448/2561 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561 08:55
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิลในเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS3 และ CD-ROAD ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019580/2560 ลว. 4 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561 08:40
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย ระบบสื่อสัญญาณและระบบการกำลัง เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย (ยี่ห้อ NEC) ฯ
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรายการบัญชีราคาตามสัญญา, ปรับลดจำนวนชุมสาย, แก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019115/2560 ลว. 4 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ส.ค.2561 16:04
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิล บริเวณ ซอยสุขุมวิท 65 (จาก MH#001-MH#002) และยกคอบ่อพัก (MH) จำนวน 13 บ่อ ในถนนสุขุมวิท จากซอย 53 – ซอย 71 ชุมสายโทรศัพท์ชัยพฤกษ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 174 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 23 มกราคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019511/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561 15:22
งานจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2 จำนวน 90,409 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 52 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม, ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง,       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 14 ก.ค.2561 12:21
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนปฏิบัติการระบบ ตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 16 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขคุณวุฒิให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160020149/2560 ลว. 6 ก.ค. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ก.ค.2561 15:03
ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม เขา 70 เขา 1010
ขยายระยะเวลาจากเดิมออกไปเป็นจำนวน 58 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019189/2560 ลว. 31 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ก.ค.2561 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการขยายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการ FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 96 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2561 09:04
งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับปี 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบตามเงื่อนไข       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺ ฺB02/3160019036/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 พ.ค.2561 10:06
ปรับเพิ่มลดเนื้องาน จากวงเงินสัญญา 9,175,443.65 บาท เป็น 9,171,051.49 บาท ลดลง 4,392.16 บาท
แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019536/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 พ.ค.2561 15:41
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN พร้อมงานตัดถ่าย และรื้อถอนเคเบิลที่กีดขวางโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ บริเวณบึงหนองบอน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 38 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160019611/2560 ลว. 25 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 9 พ.ค.2561 10:09
งานจ้างเหมาบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 304 คน
แก้ไขวงเงิน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,280 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018