ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่  [1] 2 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019514/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดงเพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020172/2561 ลว. 14 ก.พ. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561
ติดตั้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ห้อง Server สนญ.แจ้งวัฒนะ
บมจ.ทีโอที พิจารณาให้แก้ไขขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปถึงวันที่ 19 ก.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020479/2561 ลว. 12 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561
ขนย้ายครุภัณฑ์ (ระยะที่ 2) รองรับสำนักงานบริหารโครงการจัดตั้งบริษัท NBN Co.
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงยินยอมยกเลิกสัญญาจ้างเหมาเลขที่ A01/3160020479/2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019162/2560 ลว. 17 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้บริการ Broad Band จำนวน 3 เส้นทาง
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 113 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020448/2561 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิลในเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS3 และ CD-ROAD ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019580/2560 ลว. 4 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย ระบบสื่อสัญญาณและระบบการกำลัง เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย (ยี่ห้อ NEC) ฯ
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรายการบัญชีราคาตามสัญญา, ปรับลดจำนวนชุมสาย, แก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019115/2560 ลว. 4 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ส.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิล บริเวณ ซอยสุขุมวิท 65 (จาก MH#001-MH#002) และยกคอบ่อพัก (MH) จำนวน 13 บ่อ ในถนนสุขุมวิท จากซอย 53 – ซอย 71 ชุมสายโทรศัพท์ชัยพฤกษ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 174 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 23 มกราคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019511/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561
งานจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2 จำนวน 90,409 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 52 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม, ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง,       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 14 ก.ค.2561
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนปฏิบัติการระบบ ตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 16 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขคุณวุฒิให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160020149/2560 ลว. 6 ก.ค. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ก.ค.2561
ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม เขา 70 เขา 1010
ขยายระยะเวลาจากเดิมออกไปเป็นจำนวน 58 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019189/2560 ลว. 31 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ก.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการขยายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการ FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 96 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2561
งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับปี 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบตามเงื่อนไข       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺ ฺB02/3160019036/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 พ.ค.2561
ปรับเพิ่มลดเนื้องาน จากวงเงินสัญญา 9,175,443.65 บาท เป็น 9,171,051.49 บาท ลดลง 4,392.16 บาท
แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019536/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 พ.ค.2561
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN พร้อมงานตัดถ่าย และรื้อถอนเคเบิลที่กีดขวางโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ บริเวณบึงหนองบอน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 38 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160019611/2560 ลว. 25 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 9 พ.ค.2561
งานจ้างเหมาบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 304 คน
แก้ไขวงเงิน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB02/3160018948/2560 ลว. 23 ก.พ. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 พ.ค.2561
จ้างออกแบบ,จัดทำ,นำเสนอ Solution และดูแลลูกค้าหลังการขาย จำนวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ Bฺ02/3160018880/2560 ลว. 31 ม.ค. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 พ.ค.2561
จ้างบริการทำความสะอาดปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 8 แห่ง 20 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขสถานที่ตามสัญญา        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019144/2560 ลว. 18 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 เม.ย.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้ บริการ FTTx ชุมสายโทรศัพท์แจ้งวัฒนะ, ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี, ชุมสายโทรศัพท์ดอนเมือง , ชุมสายโทรศัพท์ปากเกร็ด
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160017831/2559 ลว. 22 มกราคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 เม.ย.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC FTTx ต้นทาง เส้น 01:1-120 พร้อมติดตั้งตู้ OFCCC ON POLE จำนวน 91 ตู้ บริเวณริมถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด (สามารถรองรับได้ทั้งหมด 4,368 Ports)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 426 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 5 ตุลาคม 2560)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 เม.ย.2561
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างของส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดการจ้างเหมาฯลง จำนวน 4 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 3160020373 ลว. 10 มกราคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 มี.ค.2561
ซื้อของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160018616/2559 ลว. 18 พ.ย.2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 มี.ค.2561
ติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชุมสาย ขอนแก่น-ชุมสายอุดรธานี แก้ไขเพิ่ม-ลดเนื้องานทำให้จำนวนเงินลดลง 56,990.88 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160012142/2554 ลว. 28 กัรยายน 2554  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 ก.พ.2561
สร้างท่อร้อยสายชุมสายโทรศัพท์ดาวคะนอง เส้นทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แก้ไขเนื้องาน จำนวนเงินลด 1,104,372.70 บาท
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160018689/2559 ลว. 26 ธ.ค.2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 ก.พ.2561
ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางชุมสายดอยอินทนน์ -ชุมสายแม่แจ่ม-ชุมสายขุนยวม เงินลด 2,761,591,05 บาท
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 100/3160018031/2559 ลว. 11 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 ก.พ.2561
สร้างท่อร้อยสาย พร้อมปรับปรุงย้ายแนวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางพิษณุโลก-ห้วยหินลาด-เพชรบูรณ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลส 274 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019403/2560 ลว. 31 ก.ค.2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 ก.พ.2561
จ้างปฏิบัติงานด้านช่างภายใต้ บน.4.2 รวม 40 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018273/2559 ลว. 17 มิ.ย. 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.พ.2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารชุมสายโทรศัพท์และศูนย์บริการในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 3 แห่ง 3 คน
แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018933/2560 ลว. 22 ก.พ.2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 ก.พ.2561
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 10 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺ02/3160019578/2560 ลว. 22 ก.ย. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ม.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้บริการ FTTx , IP-VPN และอื่น ๆ ภายในอาคาร Future Park Rangsit (ส่วนขยายเพิ่มเติมจากปี 58) ชส.บางพูน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019101/2560 ลว. 2 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ม.ค.2561
จ้างสร้าง OFC รองรับการขยายโครงข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 ชุมสาย
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018756/2559 ลว. 21 ธันวาคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2560
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงโครงการรื้อถอนเคเบิลต้นทาง (Primary Cable) ที่เลิกใช้งานแล้ว ชุมสายภาษีเจริญ จำนวน 8 เส้น (06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15) และชุมสายหนองแขม จำนวน 9 เส้น (01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 59 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 19 เมษายน 2560)       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,631 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018