ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่  [1] 2 
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0018/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) กำหนดเสนอราคา 11 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0017/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 27 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) กำหนดเสนอราคา 11 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0010/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045 จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0011/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 34 คน ในพื้นที่ 044 จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0012/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการรัทำความสะอาด จำนวน 19 คน ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0013/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 18 คน ในพื้นที่ 044 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0014/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี , ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0009/2560       ลงประกาศ 22 ส.ค.2560
จ้างบริการรักษาความปลอกภัย จำนวน 56 คน ในพื้นที่ 044 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0014/2560       ลงประกาศ 21 ส.ค.2560
ซื้อระบบตรวจสอบ Source Code ของระบบงานภายใน ทีโอที (Source Code Scanner) กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0007/2560       ลงประกาศ 21 ส.ค.2560
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยของส่วนคลังพัสดุ จำนวน 12 คน กำหนดเสนอราคา 8 ก.ย. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0020/2560       ลงประกาศ 15 ส.ค.2560
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ งบทำการประจำปี 2561 – 2562 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) กำหนดเสนอราคา 1 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0019/2560       ลงประกาศ 15 ส.ค.2560
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย นครพนม สกลนคร เลย มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) กำหนดเสนอราคา 1 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0016/2560       ลงประกาศ 15 ส.ค.2560
จะจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดเสนอราคา 1 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0015/2560       ลงประกาศ 15 ส.ค.2560
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ กำหนดเสนอราคา 1 ก.ย. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0021/2560       ลงประกาศ 8 ส.ค.2560
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND FTTx จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กำหนดเสนอราคา 18 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0013/2560       ลงประกาศ 8 ส.ค.2560
ซื้อซองไปรษณีย์ภัณฑ์รูปแบบ 4 สี (แบบที่ 1) ขนาด 115 x 240 มม. จำนวน 95,000,000 ซอง (บมจ.ทีโอที) กำหนดเสนอราคา 29 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0003/2560       ลงประกาศ 8 ส.ค.2560
งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Backbone ที่ให้บริการภายใน ทีโอที เพื่อทดแทนของเดิมที่ Obsolete กำหนดเสนอราคา 29 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0012/2560       ลงประกาศ 3 ส.ค.2560
งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา อาคาร 8 (อาคารกีฬาในร่ม) พร้อมงานรื้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดเสนอราคา 23 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0011/2560       ลงประกาศ 3 ส.ค.2560
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน 2,472 ม้วน (บมจ.ทีโอที) กำหนดเสนอราคา 22 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ อนภ.5/01/2560       ลงประกาศ 3 ส.ค.2560
จ้างเหมางานติดตั้งและรื้อถอนแบตเตอรี่เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดเสนอราคา 25 ส.ค. 2560   ณ อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ชั้น 5 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2560       ลงประกาศ 1 ส.ค.2560
จ้างเหมาก่อสร้างเสาโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง 1. เขา 700 จ.ตาก 2. เขา 1010 จ.ตาก กำหนดเสนอราคา 18 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคาอาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0009/2560       ลงประกาศ 25 ก.ค.2560
ซื้อรถยนต์ 2 ประเภท จำนวน 2 คัน กำหนดเสนอราคา 16 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ A02/ป.0002/2560       ลงประกาศ 18 ก.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ Drive Test TOOL เพื่อทดสอบสัญญาณของสถานัฐาน กำหนดเสนอราคา 7 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0014/2560       ลงประกาศ 14 ก.ค.2560
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 กำหนดเสนอราคา 31 ก.ค. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0013/2560       ลงประกาศ 14 ก.ค.2560
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 กำหนดเสนอราคา 31 ก.ค. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0012/2560       ลงประกาศ 14 ก.ค.2560
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 กำหนดเสนอราคา 31 ก.ค. 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0010/2560       ลงประกาศ 13 ก.ค.2560
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของ สก. จำนวน 74 คน กำหนดเสนอราคา 1 ส.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ อนภ.1/70560 ป.0002/2560       ลงประกาศ 12 ก.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ทำ ringloop เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสาร เส้นทาง ชส.บางปะอิน-ชส.บ้านเลน-ชส.โรจนะ-ชส.อุทัย-ชส.เมืองใหม่-MSAN บ้านดาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเสนอราคา 27 ก.ค. 2560   ณ ชั้น3 อาคาร 6 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0028/2560       ลงประกาศ 12 ก.ค.2560
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ น.1 จำนวน 75 คน กำหนดเสนอราคา 21 ก.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0024/2560       ลงประกาศ 5 ก.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ DROP WIRE CLAMP และ HEATSHRINKABLE TUBE จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 17 ก.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0023/2560       ลงประกาศ 5 ก.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท SPLITTER FTTx จำนวน 5 รายการ กำหนดเสนอราคา 17 ก.ค. 2560   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,667 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018