ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./5/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:21
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน กำหนดเสนอราคา 02 ม.ค. 2562      
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ อนภ.5/733/ท.004/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 10:13
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาด จำนวน 78 อัตรา ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดเสนอราคา 17 ธ.ค. 2561    www.gprocurement.go.th  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ อนภ.5/733/ท.003/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 09:57
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดเสนอราคา 13 ธ.ค. 2561   www.gprocurement.go.th  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0023/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 16:52
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในภาพรวม บน.4.1 จำนวน 36 คน กำหนดเสนอราคา 14 ธ.ค. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./4/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 13:06
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ อนฐ. จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 29 พ.ย. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0028/2561       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 14:54
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนงาน ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 16 คน กำหนดเสนอราคา 28 พ.ย. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0027/2561       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 14:49
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 28 พ.ย. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0026/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 13:38
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใน สำนักงานเพลินจิต จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 20 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0025/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 13:36
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารภายใน ทีโอที เพลินจิต จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 20 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.005/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 17:15
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร กำหนดเสนอราคา 20 พ.ย. 2561   ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0024/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 15:33
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารในภาพรวม บน.4.1 จำนวน 10 คน กำหนดเสนอราคา 15 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./3/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 13:21
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และงานรื้อถอน กำหนดเสนอราคา 23 พ.ย. 2561    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:46
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 6 อัตรา กำหนดเสนอราคา 6 พ.ย. 2561     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0019/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:16
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายใต้ บน.3.2 จำนวน 20 คน กำหนดเสนอราคา 13 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:48
จ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน กำหนดเสนอราคา 12 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0026/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:04
งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51 คน กำหนดเสนอราคา 16 พ.ย. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0022/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 13:47
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 30 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0021/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 13:44
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 7 แห่ง ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 10 คน กำหนดเสนอราคา 30 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561 09:28
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 31 ต.ค. 2561   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0020/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561 14:15
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนงาน ซทน.4 จำนวน 3 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0018/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561 14:13
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 3 แห่ง 7 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0034/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 11:35
จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน กำหนดเสนอราคา 18 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0017/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:53
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 5 แห่ง 10 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0016/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:25
จ้างบริการรักษาความสะอาดปฏิบัติในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 10 แห่ง 19 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสส.2/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:11
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2561      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0030/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 11:14
จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2561   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0028/2561       ลงประกาศ 27 ก.ย.2561 16:30
งานซื้อซองตราบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 รายการ กำหนดเสนอราคา 8 ต.ค. 2561    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0031/2561       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561 08:50
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หลักสี่) จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 4 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 16:07
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 18 ก.ย.2561 09:01
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 26 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0024/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561 12:03
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,277 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018