หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.3/65       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 19:22
งานซื้อเครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในกิจการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/6/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 18:15
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 81,984.11 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 62,673 กก.) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 79,994 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 4,600 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 25 ธ.ค. 2561    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/387       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:10
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทร์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบภน.2.2(บก.)/966       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F660-OFTK จำนวน 100 ST.และ Router ต่อพวง ONU ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-825 จำนวน 200 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/386       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายสำนักท้อน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.132/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/385       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.131/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างค่าแรงสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายชุมสาย PSTN และให้บริการ FTTx ชุมสายทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.039/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:08
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/384       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:08
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายเหมราช     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.130/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/220/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:07
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ รองรับงานสร้างข่ายสาย OFC ชส.ป่าบอน,ชส.บ้านน้ำตก,และชุมสายตะแพน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.129/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:06
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.128/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:05
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.038/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:01
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/168/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:00
ประกาศงานเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.-ต.ค.61 ของศูนย์บริการลูกค้าสาขาเสลภูมิ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านศรีวิทยา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.2 (รย.)/ 368/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:56
ซื้อ Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ TP link รุ่น Archer C5 จำนวน 50 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX ที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาบ้านฉาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ. เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-19       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:55
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 818.50 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-18       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:54
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 490.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกิตติพงษ์ มาอุ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบภก.3.1(ฉช.)/916       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:54
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-17       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:53
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 764.50 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายวิษณุ หงสีธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบภบ.3.1(ฉช.)/911       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:52
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)จำนวน 1-ST เพือใช้ในพื้นที่ บภก.3.1(ฉช.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเอฟ เทเลคอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-16       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:52
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 177.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางวรินทร วีระวงษ์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/12/0066/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Sector Base Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชนะ จุฑามณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2/12-15       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:51
จ้างทำลูกกุญแจ (WR.) 280.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านชัยมอเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2(กจ.)/12/0065/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Sector Base Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชนะ จุฑามณี  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.037/256       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:49
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/12/0064/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Sector Base Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชนะ จุฑามณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/167/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:48
ประกาศงานเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.-ต.ค.61 ของศูนย์บริการลูกค้าสาขาโพนทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น้ำดื่มน้ำพุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/ 12/0063/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Sector Base Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชนะ จุฑามณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/12/0062/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Sector Base Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชนะ จุฑามณี  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,312 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018