หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/309/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื่้อ Wireless AC 1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/019/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ RCU CYP-06 แอร์ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/308/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ RBSXT-5nDr2 SXT 5 (Mikrotik) จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/307/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ RBSXT-5nDr2 SXT 5 (Mikrotik) จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.61-554       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อจอ MONITOR 23" เนื่องจากชุดเดิมเสีย จอภาพเป็นเส้น ใช้พิมพ์งานเอกสาร Solution ของศูนย์ ขบบภ.1.2(สพ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อาร์ที โกลเบิล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.3.1/       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
งานจัดซื้อน้ำดื่มให้ส่วนปฏิบัติการตอนนอกที่ 3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ Mr.Sak Water Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/306/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้่อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(นฐ.)/191/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อธงชาติ 2 ผื่น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จำกัด (สาขาที่ 1)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบบภ.1.1 (กจ.)/10/0001/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตSolution Smart Network (ปรับปรุง) ของเทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายประคอง ศรีเหรา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.1/25       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Grandstream GXW - 4216 16 Port โดยวิธีตกลงราคาจำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็มวี คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1268/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านมะขามสูง (PLK_037) จ.พิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.1.1/จ.070/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาติดตั้งบริการ Fixed Line และบริการ ASL ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 บริษัท ไทยแฟตบอย กรุ้ป จำกัด 1-31 ตค.61     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยแฟตบอย กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1267/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านนางั่ว (PBN019) จ.เพชรบูรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/441/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายประเสริฐ คงสุด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.4.1/34/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อกรอบรูปหลุยส์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บบน.4.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอ แอนด์ ที อาร์ต เฟร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1266/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GFairy Land (IBC_0377) จ.นครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/247       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทน์ C61YBF000153     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สทก./อ223       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง โดยวิธีตกลงราคา งานจ้างอำนวยความสะดวกให้บริการสนามฟุตบอลวันที่ 21,22,23,25,26 ต.ค. 61     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกิตติวัชร พัคค์สุนทร พร้อมคณะตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/051/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZTE รุ่น F660WT เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1265/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gแยกวังสีสูบ (UTT018) จ.อุตรดิตถ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/246       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทุ่งควายกิน C61YBF000170     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0040/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ Switch Ring Network(Local) เพื่อยกระดับคุณภาพ การให้บริการ ระดับ 10GB ขึ้นไป ที่ชุมสายภาษีเจริญ ยี่ห้อ Extreme     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/245       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายโรจนะ C61YBF000171     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/050/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZTEรุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1264/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (SNI_043) จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/244       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายแกลง C61YBF000168     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/049/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router (รุ่น DIR-825) จำนวน 200 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/243       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายเนินหย่อง C61YBF000152     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1263/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gป่าไม้ลำปาง (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) (LPG_020) จ.ลำปาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/048/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ ONU ZHONE รุ่น G104 เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/242       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทับเสม็ด C61YBF000150     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,663 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018