ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/149022019       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:35
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670WT GPON, 4GE 2FXS มี ATA 2 ตัว จำนวน 30 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เชอร์วิส จ ากัด  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:34
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:32
จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบชุมสาย ยี่ห้อ Alcatel ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/83/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:30
งานจ้างเหมาแขวนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด 24F ประชารัฐ พร้อมตัดต่อ 2 หัวต่อ บริเวณหน้า รร.สา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เนื่องจาก กฟภ.ปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศิริโชค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:30
งานเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/82/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:25
งานจ้างเหมาพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด24F TOT ประชารัฐ เส้นทางระหว่างอ.นาหมื่น ไปยัง ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน เนื่องจาก กฟภ.ย้ายแนวเสาไฟฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พีแอล เทเลคอม เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/095/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:14
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานสร้างและขยายข่ายสายเคเบิล OFC ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10063.5326     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/158/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:14
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกิ๊ปพลาสติกจับสายไฟ จำนวน 1 ห่อ ฆ้อนดีกิ๊ปอินดี้ 1 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.รัชแสงชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/157/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:13
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้พนักงานและลูกค้าที่มาติดต่อใช้บริการในศูนย์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พานวลชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/094/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:13
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานสร้างและขยายข่ายสายเคเบิล OFC ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10063.5325     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/156/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:12
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ AccessPoint TOTOLINK A3002RU จำนวน 70 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/155/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:12
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE F612 จำนวน 12 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/154/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:12
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อEarth Leakage Breaker ยี่ห้อ Hao Cat.No. SB-E16L เพื่อติดตั้ง ณ Node ประชารัฐ บ้านโป่งผาดำ ม.18     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/093/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:11
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานสร้างและขยายข่ายสายเคเบิล OFC ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10063.5324     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/153/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:11
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ Switch รองรับการเชื่อมอุปกรณ์ OLT เพื่อขยายการให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เน็กซ์เทค (ประเทศไทย)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/013/ก.พ.62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:04
ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชส.พระโขนง ตึกเก่า ช้ั้น1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดี.ดี.แอร์ วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/012/ก.พ.62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:02
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสันติคาม ช้ั้น1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดี.ดี.แอร์ วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/092/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:00
จัดซื้อเสาไฟฟ้า ขนาด 8 เมตร (TOTX     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/284       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงค่าเก็บขยะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เทศบาลอุดรธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.3/014/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:53
การจัดจ้างเดินสาย Fiber Optic ภายนอกอาคารพื้นที่ชุมสายตรอกจันทน์จำนวน 21 วงจร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สุภาพ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/77       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:09
จ้างเหมาวาง OFC พร้อมอุปกรณ์ OLT เพื่อทดแทนการลักลอบตัดเคเบิล จำนวน 12 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/40/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:08
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/39/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:06
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน บบน.3.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/76       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 14:04
จ้างเหมางานก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินทางหลวงหมายเลข 344 อ.บ้านบึง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ กลุ่มร่วมค้าพัฒน์ภูมิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/201.01/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:51
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V21Ah จำนวน 32ลูก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจ เอฟ ซี แอนด์ ซัน (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/194/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:50
ซื้อเครื่องโทรสาร สำหรับงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราษฎร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) 180/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:48
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้าหมึกเครื่องคิดเลขแกนคู่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเจียมประเสริฐ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนล./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:47
งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 65 ปี ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทเทค  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนล./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:43
งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 65 ปี ทีโอที       
รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ วบน.3.1/3170067482       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 13:21
(ประกาศยกเลิก) ซื้ออุปกรณ์ MSAN ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อให้บริการ VDSL พร้อมเลขหมาย ที่คอนโดมิเนียม Brix    
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./4/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 12:33
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 51 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,544 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018