หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/37       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:29
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอกเข้าคลังย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน,พร้อมงานตัดต่อและงานรื้อถอนสายเคเบิลที่ใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้า ทีโอทีวงเงิน 71,797.00     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มังกรเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/84       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:27
จัดซื้อ WIRELESS Dual Band Gigabit VoIP VDSL-ADSL2 AC1200 Modem Router จำนวน 50 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/628       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:26
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคาเมโทรโปริส ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท ชสงสุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C60100210573     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/627       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:24
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC โรงแรมเออร์ บานา หลังสวน ชส.เพลินจิต พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C60100210656     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ผนฐ./19/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:23
ซื้ออะไหล่/อุปกรณ์ สำหรับจัดทำบอร์ดเพื่อซ่อมระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ให้กับหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบอรดแบนด์(BU4)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท WiSE CONNECTIONS (THAILAND) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/258/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:22
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU HUAWEI HG 8311 โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/258/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ONU HUAWEI HG 8311 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/36       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:21
งานจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในส่วนงาน ตบน.1.1 วงเงิน 2,157.12     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/262       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:19
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC CAB#205-PNC ถ.เพชรบุรี ชส.เพลินจิต พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C60100210452     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/35       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:18
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอกเข้าคลังย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน,พร้อมงานตัดต่อและงานรื้อถอนสายเคเบิลที่ใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้า ทีโอทีวงเงิน 82,925.00     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อัคนีภูมี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/83       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:18
จัดซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM รุ่น C5 AC1200 จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/82       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:16
จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ (ATA) GXW-4216 ขนาด 16 Port จำนวน 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.2.2/27/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานตัดต่อ ซ่อมเคเบิลใต้ดิน บริเวณ BBO-02 PC-02 ชุมสายบางบ่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/623       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:15
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFCอาคาร เอ็มโพริโอ บาร์ อาคาร ฉ บริษัท ไซซุนคัง ชั้น ชสงสุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C61100210175     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/34       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:15
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอกเข้าคลังย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน,พร้อมงานตัดต่อและงานรื้อถอนสายเคเบิลที่ใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้า ทีโอทีวงเงิน 71,583.00     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มังกรเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/81       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:15
จัดซื้อ บันไดไม้ไผ่ ขนาด 11 ขั้นจำนวน 3 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านไผ่ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/257/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ 1.RB760iGS(hEX S ) 2.RBcAPGi-5acD2nD(cAP ac) โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไมโครติค(ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/260/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:08
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/260/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/259/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 10:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.2(รย.)/369/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:59
จัดทำตรายาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พันธ์ลักษณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.1/073/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:57
จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.1.1 จำนวน 1,560 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อควาเฟรช วอเตอร์ สโตร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.1.2/110/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:52
จัดซื้อเครื่องโทรสาร Fax All in one จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) เพื่อให้บริการกับ กกต.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/33       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:45
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอกเข้าคลังย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน,พร้อมงานตัดต่อและงานรื้อถอนสายเคเบิลที่ใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้า ทีโอทีวงเงิน 19,688.00     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มังกรเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อทก./(ข)/251       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:38
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงการจัดซื้ออาหารว่างเพื่อรับรองผู้เข้าประชุม ห้อง 5/2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านคุณติ๋ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บทก./32/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 09:15
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 7 อาคาร 20 บมจ.ทีดอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็น ยู ที แมชชีนเนอรี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/466/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:54
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3040 เพื่องานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณถนนพระราม 2 ซอย 61(RCU TRUE EKC#011) ถนนพระราม 2 ชุมสายหมู่บ้านพิศาล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0017/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:32
จัดซื้ออุปกรณ์ MikroTik:RB260GSP 5 Port     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอมท้อบ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0016/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:23
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้า Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอมท้อบ จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0015/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:17
จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับบริการลูกค้า Solution จำนวน 1 รายการ (MikroTik:RB3011UIAS-RM)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอมท้อป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0014/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:14
จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน วีอาร์ก๊อปปี้  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,322 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018