หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/53       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:05
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ TP-Link รุ่น Archer C5 AC1200 จำนวน 100 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/50       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 08:01
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ TP-Link รุ่น Archer C5 AC1200 จำนวน 400 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/52       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:58
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-825 AC1200 จำนวน 100 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/49       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:53
จัดซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท Access Point ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-825 AC1200 จำนวน 100 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/91 ลว 14 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:42
แขวนเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/92 ลว. 14 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:41
ซ่อมแซมเคเบิลใยแก้วนำแสง OC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/93 ลว. 14 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:37
ปรับปรุงและซ่อมแซมเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/91 ลว. 14 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 07:35
แขวนเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/70/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:18
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 8 บ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/69/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:17
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 12 บ้านกลอโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/68/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:16
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 10 บ้านห้วยทีชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/67/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:15
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 9 บ้านกองต๊อก ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/66/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:14
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 6 บ้านห้วยวอก ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/65/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:13
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลกองก๋อย อำเภอกองก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/64/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:12
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านผาเยอร์ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/63/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:11
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/62/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:11
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 8 บ้านห้วยปลากั้ง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/61/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:10
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 6 บ้านดงกู่ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/60/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:09
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 11 บ้านขุนวงศ์ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/59/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:08
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านห้วยห้อม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/58/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:07
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 11 บ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/57/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:07
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 6 บ้านแม่ละ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/56/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:06
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/55/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:05
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 4 บ้านช่างหม้อ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/54/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:04
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านแม่อุมลองน้อย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/53/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:03
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านแม่กองแป ตำบลแม่นางจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/52/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 16:02
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านผาแดงหลวง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/51/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 15:51
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 1 บ้านหัวแม่โถ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/50/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 15:50
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 5 บ้านแม่ลาผาไหว ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/49/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 15:49
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 4 บ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (มส.)/48/2561       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2561 15:48
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวดที่ 4หมู่ 2 บ้านส้มป่อย ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,331 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018