ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/443       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:02
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร บมจ.ทีโอที (วัดยายร่ม)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:43
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน กำหนดเสนอราคา 6 มิ.ย. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/138/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:31
งานซื้ออุปกรณ์ใช้ดำเนินงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น วี เค อินเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/139/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:28
งานจ้างแรงงนขนอุปกรณ์ของชุมสายสันป่ายางหน่อม(TT&T)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเอื้ออังกูร คำเหล็ก และนายธนกฤต ถิ่นคำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 131/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:28
ซื้ออุปกรณ์ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK=110 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN- F670 OFTK=20 ตัว, Wireless AC1200 ยี่ห้อ Dlink รุ่น 1251=140 ตัวเพื่อรองรับการให้บริการ FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/137/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:27
งานซื้ออุแกรณ์ใช้ดำเนินงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินแกรม ไมโครติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/113/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:25
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในเครื่องเดียวกัน บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/136/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:24
งานจ้างเหมาตัดหญ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายจรัญ อุปละกูล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/11       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:21
ซื้อ Optic Mdem 4 E1-4ETH,Dual Power AC220V+DC-48V.,WDM40KM. TX1310,RX1550,RX1310TX155 ให้กับชส.ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/10       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:17
จัดซื้อ Card up link 10G สำหรับ OLT ZTE C300 ในพื้ันที่ ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ช.0007/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:15
งานจ้างเหมาปรับปรุง System Facility     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/6/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:15
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660- OFTK จำนวน 200 st     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/488       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:09
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.80. บาท รวมเงิน 408,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตราคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.2/(ช)024/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:02
ซื้ออุปกรณ์ Wireless Access เพื่อให้บริการลูกค้า “บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)”     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/010/พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:50
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมและบันไดอลูมิเนียม ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องชุมสาย อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอุปกรณ์การกำลัง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รุจิร คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/009/พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:48
ซื้อบันไดอลูมิเนียม ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องชุมสาย อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอุปกรณ์การกำลัง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/3/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:47
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq Pro 6300 SFF จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/2/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:45
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 780 Tower จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/302/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้น พีเทล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/1/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:42
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP ProDesk 600 G1 SFF จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/8       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:39
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ส่วนงานศูนย์ตรวจสอบและติดตามหนี้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0008/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:34
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ที่ห้อง ชส.พหลโยธิน ชั้น 3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ .ตภก.2/319/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:26
ตามที่ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้ได้มีการจัดซื้อ โดยการเลี้ยงรับรองลูกค้ารายใหญ่ สนง.ส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัลภาคใต้ ในวันที่ 17 พ.ค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอาหารเรือนไม้สายน้ำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตภก.2/319/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:26
ตามที่ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้ได้มีการจัดซื้อ โดยการเลี้ยงรับรองลูกค้ารายใหญ่ ในวันที่ 17 พค   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปสท./       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 13:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคม ชุมสายอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.แอล.ซี เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/213       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว ดราก้อน กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0011/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 12:28
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชส. NSC อรกภ.3(พล.) , ชส. NSC1 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.) , ชส. NSC2 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.) โทรคมนาคมพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/73/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:52
งานจ้างเหมาค่าแรงรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง ที่เลิกใช้งานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภรีมาศรุ่งเรืองกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/432 ลว.15 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:42
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า ส/ท10803325     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวันชัย อินทมาน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:37
จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ณ อาคาร 20000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมศักดิ์ศรี นิลอุบล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/537/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:37
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 25 เมตร บ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ 10700 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,423 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019