ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/152/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 12:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมา(ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/145/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 12:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมา(ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/275       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 12:01
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจการและดำเนินการติดต่อประสานงานด้านบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้าในพื้นที่ของ บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/2/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:52
ขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 10 รายการ ความยาวประมาณ 166,238 เมตร และสาย Drop wire จำนวน 9 รายการ ความยาวประมาณ 739,937 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 5 มี.ค. 2562    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/137       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:49
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายพลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/136       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:48
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายละหาร ม.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/135       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:47
ค่่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายเพลินใจ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/134       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:47
ค่าจ้างเหมารื้อถอนเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายหนองตะพาน ม.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/133       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:46
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายเฮ้าร์ซิ่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/132       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:45
ค่าจ้างเหมาเขียนแบบสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายสำนักท้อน ม.7 C61YBF000069     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อปฒ./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:43
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อปฒ./       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:41
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/274       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:29
จัดซื้ออุปกรณ์ Voice Gateway 16 Ports FXS จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 14,006.30 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม วี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./406/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:28
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gโนนสูง (NMA_178) จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./405/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:26
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gการุณราษฎร์ (SNI_044) จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./404/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:25
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบุญชัยแมนต์ชั่น (SKA_114) จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคอนันต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./403/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:23
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านแม่สูน (CMI_053) จ.เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./402/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:22
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gศูนย์โทรคมบ้านไผ่ (KKN_127) จ.ขอนแก่น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./401/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:20
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gตลาดไทยอีสาน (UDN_069) จ.อุดรธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./400/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:19
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gโฮมโปร จันทบุรี (IBC_0325) จ.จันทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./399/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:17
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gศรีไพฑูรย์คอนโด (CBI_107) จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.1.2 (กจ.)/2/0033/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:17
ประกาศผู้ชนะจ้างตัวแทนช่วยขาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายจรัญ อินหอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/168/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:14
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาแม่จัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.บี พี เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/167/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:11
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.สามที อินเตอร์เน็ต แอนด์ เน็ตเวิร์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/166/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:10
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เชียงรายคอนเนค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./398/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:10
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gสรรพสามิตร ระยอง2 (RYG_127) จ.ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./397/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:08
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gโรงเรียนบ้านน้ำน้อย (SKA_090) จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./396/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:07
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gสันป่าตอง-จอมทอง(แยกท่าลี่) (CMI_049) จ.เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./395/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:05
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gท่ากูบ อพาร์เมนต์ (SNI_056) จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./394/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:04
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gวัดป่าโนนนิเวศน์ (UDN_065) จ.อุดรธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./393/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:02
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านผือ (บ้านตูม) (KKN_112) จ.ขอนแก่น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,558 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018