หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/305/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ F612 GPON ONU CPE,2GE 1FXS จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1262/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (PRE011) จ.แพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทม.)/10/0033/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุง ADSL     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอัมพร โสมกุล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/304/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาแรงงานบริการด้านช่างปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูล-งานวิเคราะห์ และแก้ไขเหตุเสีย จำนวน 3 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/047/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router (รุ่น DIR-825็1) จำนวน 200 เครื่อง เพื่อใช้จำหน่าย ตัดถ่าย และปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/667/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เข้าใบสั่งงาน C.61.10062.5135     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1261/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gนาเมือง (NAN012) จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/303/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาแรงงานบริการด้านช่างงานสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวช.ช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทม.)/10/0032/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอัมพร โสมกุล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1260/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านโต๊ะลือแบ (NWT005) จ.นราธิวาส     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/302/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาแรงงานบริการด้านช่างงานตอนนอก จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวส.ช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/046/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่อง MICRO OTDR จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง PON POWER METER For FTTX จำนวน 3 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1259/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gโรงพยาบาล ศิริโรจน์2 (ทรูมูฟ) (IBC_0444) จ.ภูเก็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/301/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ 1.25G BIDI SFP 20Km.DDM จำนวน 10 patrs. และ 10/100/1000M SFP media converter, LFP AC + DC power adaptor จำนวน 20 pcs.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/045/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่อง Fusion Splicing Machine จำนวน 1 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1258/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gสามบ่อ (SKA_062) จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/300/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้่อ อุปกรณ์ Mini PC (Safe log) จำนวน 1 set     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/299/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ F612 GPON ONU CPE, 2GE 1FXS จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/298/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ RBSXT-5nDr2 SXT 5 (Mikrotik) จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/044/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาค่าแรงติดตั้งเลขหมาย FTTXพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 พื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/297/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ F612 GPON ONU CPE, 2GE 1FXS จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/035/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างอุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8120 จำนวน 50 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อสายDROPWIRE     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/034/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างอุปกรณ์ ONU ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.2.2.2/1033/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อตู้ FDF 36P Wall Mount for Splitter และ Aluminum Outdoor Wall 24F     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจเค ไดนามิค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อสายDROP WIRE 1 F 50,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/033/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างอุปกรณ์ ONU ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/032/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างอุปกรณ์ Access Point รุ่น DIR-825 จำนวน 200 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/296/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ กิ๊บตอกสายโทรศัพท์ RG-6 จำนวน 1,000 กล่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.สยาม เอ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/295/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แหม่ม ตรายาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/294/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ 1.Hook Bolt 1/2*8" จำนวน 300 อัน, 2.Hook Bolt 1/2*12" จำนวน 300 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,679 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018