ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/058       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ส่วนงาน บบน.3.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./011/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:26
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้าง OVER HAUL ALTERNATOR FG WILSON GENERATORPERKINS 563 KVA อาคาร 9 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พาร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0004/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:26
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นเฉลียง ชั้น 1 อาคาร 6 แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/31052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:10
ซื้อสาย 1F AA ใช้งานติดตั้ง Fttx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/83/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:10
จ้างเหมาตัดต้นไม้และกำจัดวัชพืช จำนวน 13 ชุมสาย ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 3.3   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/30052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:08
ซื้อสาย 1F AA ใช้งานติดตั้ง Fttx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/106/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:06
ซื้อ Access Point Wireless Router EMG2881-T20B 180ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 235,935 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/700/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Zyxel EMG2881-T20B Wierless AC 1300 MU-MIMO โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/150/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:03
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/105/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:03
ซื้อ ONU จำนวน 150 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมนิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด 406,065.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/149/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:02
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 5 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ A02/ค.0001/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:02
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างรื้อถอนอุปกรณ์สถานีฐาน จำนวน 441 สถานี    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62050013025  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/148/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:01
งานจ้างผลิตสื่อบ้านไวนิลให้เช่าอาคารชุมสายของจังวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพีอาร์สติกเกอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/147/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 15:00
ขออนุมัติซื้อถุงแก้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ถุงแก้ว (ลำพูน) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/146/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:57
งานจ้างแรงงานใช้ดำเนินงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกิตติคุณ สรวิสูตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./012/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:53
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของ สายงานกฎหมาย จำนวน 14 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/033       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:52
งานจัดซื้อพัสดุ ใช้งานติดตั้งเลขหมาย FTTx จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินเตอร์ เทเลคอม อีควิปเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/117/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:49
จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/116/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:48
จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./122/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:42
งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จำนวน 2 สถานีฐาน จังหวัดระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-500       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:35
จัดทำป้ายขั้นตอนลงทะเบียนใช้งาน WiFi เพื่อประชาชนสำหรับให้บริการลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปลาม้า จำนวน 1 ป้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไอเดีย ไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ฉ.0018/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:23
จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ ทีโอที (www.tot.co.th)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/184/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:22
งานจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กุลศิริเซฟตี้ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:21
งานจัดซื้อ Mouse จำนวน 7 อันงานจัดซื้อ Mouse จำนวน 7 อัน เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ส่วนงาน พภก.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาหาดใหญ่3)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/180/62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:17
ซื้อเครื่อง วีดีโอโปรเจคเตอร์ BenQ MH733 จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/057       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ส่วนงาน บบน.3.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/056       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ส่วนงานบบน.3.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/055       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:09
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/725/6/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 14:02
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 (ภก.2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/29052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:57
ซื้อ IP Camera Duhua 2 MP     ผู้ได้รับการคัดเลือก เอส เอส ซีซีทีวี แอนด์ คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/28052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:57
ซื้อ MUD 16 Port ให้บริการลูกค้าโลตัสอ่างทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,266 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019