ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/109/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:25
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายหนองปรือ บริเวณทุ่งกลมตาลหมัน ม.เซ็นทรัลปาร์ค และ ซ.กรมที่ดิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/017       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:23
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ชส.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/016       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:19
จ้างเหมางานตัดต่อ แขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ชส.เทพาลัย ม.9 อ.คง ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/108/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:19
จ้างเหมาตัดต่อสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศ ชุมสายเซ็นทรัลปาร์ค ศรีราชา พัทยา หนองปรือ นาเกลือ บริเวณข้างโรงปูน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันปภัชร เทเลวิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/107/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:17
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อOFC เนื่องจาก รถเกี่ยวสายขาด ชุมสายพัทยา นาพร้าว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/106/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:14
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจาก ไฟไหม้ ชุมสายบ้านอำเภอ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/033       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:14
งานเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้าสาขา บางระกำส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนิยม สุขใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/032       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:10
งานจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1, ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกมล หมวดไธสง 118/2 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/164.11       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:07
ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 54 ถัง ศูนย์บริการธนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/164.01       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:06
ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 27 ถัง สำหรับพนักงาน ตบบน.3.2.2(2)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/148/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:05
ซื้อ ONU-ZXHN-F612=90st. ,F660=30st. , F670=30st.และ Wireless Router AC1200 DIR825=90st     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/41/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 16:03
ซื้อก๊อกอ่างล้างหน้า ของส่วนงาน บบบน.3.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/02/0020/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/073/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:46
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ COMPAG HP PRO 3130 ของ มบภก.2.1(พท.) เนื่องจากชำรุด ไม่สามารถเปิดเครื่องได้     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วอร์คอม-พีที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลป.)/104       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:41
ซื้อ ตู้ SDP เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย ODN ตามใบสั่งงานเลขที่ C61WBF000065       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/149/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ประเภทกระบะเพื่อใช้ในงานตรวจแก้เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โตโยต้า เมโทร เร้นท์อะคาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/92       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:38
จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.3.2 จำนวน 14 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/105/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:38
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจากไฟไหม้ ชุมสายเขาไม้แก้ว ห้วยเล็ก พัทยาใต้     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/44/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EMG-2881-T20B โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/104/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศและตัดต่อเนื่องจาก ขยายข่ายสายรองรับลูกค้า บริเวณ ม.ฟ้ามิอาจกั้น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/148/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ประเภทเก๋งเพื่อใช้ในงานขาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โตโยต้า เมโทร เร้นท์อะคาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/103/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:33
จ้างเหมาแรงงานภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษา/ปรับปรุง และติดตั้งโทรศัพท์ เพื่อรองรับบริการ Fixed Line/ADSL/FTTx โยงสัญญาณ FTTx/VDSL พร้อมเดินสายภายใน ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาศรีราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ออลอินวัน โซลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/102/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:30
จ้างเหมางานแขวนสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศ และตัดต่อเนื่องจากไฟลง ไฟไหม้สาย ไฟลงบริเวณนาเกลือ ซ.16/2 ชุมสายพัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิพงศ์ เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ฉ.001/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:28
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ถนนชุมพล และถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ กลุ่มร่วมค้า ไอเท็มวัน ทีเอสพี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:27
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/101/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:27
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจากรถชนเสาหัก ชุมสายสัตหีบ1 แสมสาร สัตหีบ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/303/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก ให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:26
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/302/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก ให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:25
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสาคร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:24
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,518 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018