ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/100/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:24
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจาก กระรอกกัดสายขาด ชุมสายพัทยา อู่ตะเภา นาพร้าว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:24
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:23
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/210022562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:23
ซื้อ Battery และพัดลมระบายอากาศ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/099/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:21
จ้างเหมาตัดต่อสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศชุมสายธารน้ำใจ บ้านอำเภอ นาจอมเทียน ทุ่งสุขลา หนองปรือ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันปภัชร เทเลวิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:21
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/098/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:20
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจากไฟไหม้ ชุมสายพัทยาเหนือ จอมเทียน สัตหีบ นาพร้าว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/151       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก วงแหวนยกระดับ ขนาด 5 ซม.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส.รัตนโกสินทร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:19
งานจ้างเหมานิติบุคคปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า ของ ภก.1.2 จำนวน 68 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/097/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:18
จ้างเหมางานแขวนสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศและตัดต่อเนื่องจากงานไฟลง ไฟฟ้าถอนเสา บริเวณสวนริมทะเล ซ.2 ชุมสายบ้านอำเภอ และงานย้ายแนว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิพงศ์ เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:15
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสร้าง ข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสาย SPC จำนวน ๑๗ ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/096/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:14
จ้างเหมางาน แขวนสายเคเบิลทองแดงแขวนอากาศ และตัดต่อเนื่องจากงานไฟลงและปรับปรุงสาย งานย้ายตู้ บริเวณถนนทัพพระยา และงานย้ายตู้#CAB บริเวณ ทัพพระยา ซ.9     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิพงศ์ เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62020018770  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/046/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:12
งานวางสายและรื้อย้ายข่ายสายเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนคุ้มเกล้าซอย 12/2 ถึงหน้าหมู่บ้านศุภาลัย 3 เนื่องจากการไฟฟ้าย้ายแนวเสาไฟฟ้า ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/045/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:10
งานวางสายเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณซอยโยธินพัฒนา ช่วงคลองเกรียง เนื่องจากรถเกี่ยวสายเคเบิล ชส.รามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/095/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:10
จ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วำแสงแขวนอากาศ และตัดต่อ OFC เนื่องจากไฟลง รถเกี่ยวสายขาด ชุมสายพัทยา สัตหีบ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเทค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/044/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:08
งานย้ายตู้ผ่านและเสา RISER (เคเบิลและค่าแรง) บริเวณหน้าร้าน 7- Eleven สาขาอ่อนนุช 90 ของ บมจ.ซีพีออลล์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/37/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:07
ซื้อฟิวเจอร์บอรด์, สติกเกอร์ เพื่อใช้ในหน่วยงาน ลบบน.3.3.2(1-5)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน บางใหญ่เครื่องเขียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/043/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:07
งานวางสายและรื้อย้ายข่ายสายเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง)ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนหัวหมากถึงหน้าปั๊มเชลล์ ซ.รามคำแหง 24     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/042/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:06
งานวางสายและรื้อย้ายข่ายสายเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) พื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/041/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:04
งานวางสายและรื้อย้ายข่ายสายเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) พื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทีโอที อภน.1/115       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 15:01
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 1 คน บริเวณชั้น 4 อาคาร ภน.1 จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วีเจ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/147/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:55
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านช่าง ศูนย์สื่อสารข้อมูล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/146/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:52
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านช่าง ศูนย์ตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.020/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:50
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 จำนวน 90 พอร์ต 1-31 มีค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยแฟตบอย กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (นย.)/184       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:49
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ Internet Solution โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (นย.)/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:46
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุมสายฯ (ERICSSON AXE-10) โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (นย.)/176       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:45
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ Access Point รุ่น A3002RU โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (นย.)/172       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN-F670-OFTK โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B01/ช.0002/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:40
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ Cyber Security     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีเค คอนเนค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.3.2/006       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:35
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point จำนวน 100 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปากเกร็ด       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,516 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018