หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/183/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.9น้ำตวง(1/2) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/182/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.3น้ำแนะ(1/3) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/181/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.5 ตาน้อย(1/4) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2330       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 แผน (ประกาศครั้งที่ 44/2561)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61100020420  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/180/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.13น้ำคั้น(1/3) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/179/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.12น้ำปัวพัฒนา(1/5) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/178/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.10 ห้วยงอน (1/2) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/177/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.8 ห้วยป๋อ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/176/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.11 ห้วยขวาก(1/2) ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/175/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/174/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+)ม.8 น้ำสอด (เก่า) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/173/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.8 เฉลิมราช ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/172/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.1 น้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/171/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.3 ภูคำ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(นน.)/170/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะตั้งเสาติดตั้งอุปกรณ์Cellular Station หมู่บ้านใน พท.ชายขอบ (Zone C+) ม.7 บ.น้ำแป่ง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/669/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC C.61.10062.5216     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอสเอ็นอาร์ เน็ตเวิร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.4.2/15       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้ออะไล่ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด300KVA.ที่ชส.บางพูน วงเงิน 192,600.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ Win Bridge Company Limited  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/668/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมเคเบิลทองแดง O.61.10062/09/847     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศนันท์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/376/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดจ้างแรงงาน งานปรับปรุงหัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง UPLINK 120F LINK ราชองครักษ์ - พระปิ่น 5 ถนนกาญจนาภิเษก ชุมสายราชองครักษ์ ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-09/831     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.1.1.1/6       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจัดซ์้ออุปกรณ์ ONU DIR-878 AC1900     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เบลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ชะเมา TT&T     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ 200/จ.0014/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานซื้อยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ KaVo ESTETICA E30 1 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ 200/ค.019/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 2 ประเภท รวมรถ 19 คัน (19 เส้นทาง)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ชะเมา TT&T       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/148       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ INDOOR WI-FI ACCESS POINT     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/147       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ค่าจ้างติดตั้ง FTTX / ADSL     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ชูชาติเทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/146       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
รื้อถอนเสา WINET     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เปียกการช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0012/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Huawei จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/255       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมารื้อถอนเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายพลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/254       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายโรจนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/253       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,633 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018