หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)380       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:20
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้นาค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/379       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:19
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายแกลง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/1217815       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:19
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดึงสาย Drop wireเพื่อให้บริการลูกค้า ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ จำนวน 23 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทินวิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/378       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:19
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านฉาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0030/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:11
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายจัดเก็บรายได้และบริหารหนี้ จำนวน 19 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.4.2/27       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:08
จัดซื้อ Media Gateway 500B จำนวน 14 ตัว เพื่อใช้งานตัดถ่าย ISDN PRI เป็น SIP TRUNK ให้กับบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/377       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:07
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายเนินหย่อง C61YBF000152     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/376       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:07
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายแกลง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/702/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.1.2 (กจ.)/08/0121/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่อง Fusion ยี่ห้อ INNO     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/165/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:04
ประกาศงานจ้างเหมาจัดอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น.ส.ยุพเรศ อรัญมิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/164/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:03
ประกาศงานเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (ตก.)/103       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:03
จ้างเหมาตัดต้นไม้และวัชพืชในแนวข่ายสายโทรศัพท์ ประจำปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0022/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:02
จ้างตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี เดือน ธันวาคม 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ จ.ส.ต.จำลอง พรมลี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/1043/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:02
ซื้อ Ubiquity 6 st.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.เอมท้อบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/1042/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:00
จัดซื้อ SDP 25 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/163/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 16:00
ประกาศงานจ้างตัดหญ้าอาคารชุมสายหน้าบึงพลาญชัย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนพดล ศรีรักษา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ พภก.2/725/10/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC. และขยายข่ายสายODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 7 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/162/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:59
ประกาศงานจ้างพาหนะนำส่งไปรษณีย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายคารมณ์ ผุยปุโรย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.4.2/35       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:57
จ้างซ่อมแบตเตอรี่สว่านไขควงไร้สาย ใช้งานที่ สวบน.4.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สาขา 0106) วงเงิน 740.00บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ พภก.2/725/9/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:57
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC. และขยายข่ายสายODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 3 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมโทรไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/701/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/SCM/1611/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:56
ประกาศงานเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์บริการลูกค้าสาขาร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ เอกทัศน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/375       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:56
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/375/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:55
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง ของทีทีแอนด์ที ที่ยกเลิกให้บริการ ตู้ผ่านที่ 002 ชส.บ่อตะกั่ว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนัฐพงษ์ นาเอี่ยม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/374       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทับเสม็ด C61YBF000178     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.3.2(รย.)/373       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทร์ C61YBF000177     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/374/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:53
ซื้ออุปกรณ์สร้างโครง ODN ม.5 ม.6 ต.ไผ่หูช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภก.1.2 (กจ.)/12/0110/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:51
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/700/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านประเทืองทิพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.3.2(รย.)/372       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:51
ซื้อปลอกบ่อและฝาปลอกบ่อ เพื่อใช้ในงานซ่อทเคเบิลทองแดงใต้ดิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านกิตติการค้า(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,282 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018