ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/063/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:56
งานจัดซื้อ Notebook Computer     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/27052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:56
ซื้อหลอดไฟฟ้า led ทดแทนที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ก.การไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/26052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:55
ซื้อ AC1200 TOTOLINK ให้บริการลูกค้า FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทคิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/25052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:54
ซื้อโคมไฟถนน บภก.1.1 (อท)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ก.การไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/24052562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:50
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดถวายพระพรชัยมงคล ฯ ร.10     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเสรีนิยม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/545/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:35
จัดซื้อรองเท้าเซฟตี้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0034/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:22
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/136       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก win Bridge Company Limited  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/135       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สาย PATCH CORD และ Attenuator ของ ขวบน.4.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โพธิ์กิ่ง ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/134       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Gigabit Media Converter วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟิเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ปจ.001/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 13:08
งานจ้างที่ปรึกษากฎหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0026/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 12:47
งานจ้างเหมาติดตั้ง Broadband Aggregate Router จำนวน37 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/133       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 12:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ DVD-R วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม พี เทค แอ็คเซซโซริ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/032       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 12:37
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless Router เพื่อให้บริการลูกค้าสำหรับบริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอดวานซ์ เบลล์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/183/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:58
จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 X 2.5 เมตร จำนวน 1 ผืน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านศรีกันยา  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:52
จัดซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ ZyXEL รุ่น EMG2881-T20B จำนวน 150 ตัว ศูนย์การขายฯ เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับกับความเร็วอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นของลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/182/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:51
ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างเก็บขยะ บภก.2.1(พท.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างเก็บขยะ บภก.2.1(พท.)  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/181/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:30
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ บริเวณบ้านท่าแค-โคกกอก ชุมสายท่าแค     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/180/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:28
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ บริเวณชุมสายป่าบอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/179/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:27
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ บริเวณชุมสายป่าบอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/178/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:25
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ บริเวณชุมสายควนมะพร้าว     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/509       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:22
ขออนุมัติดำเนินการพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/229/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:22
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX ชส. อ่อนนุช ถึง ซอยอ่อนนุช 74/2 ( C62 10041 0616)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/228/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:20
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX ชส. RSU ประเวศ ถึง ซอยอ่อนนุช 74/2 ( C62 10041 0617)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/397       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก เสาคอนกรึต ขนาด 8 เมตร เพื่อใช้งานบริเวณหน้าโครงการหลังสวนเฮ้า ถนนหลังสวน ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/227/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:19
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถนนคุ้มเกล้า - สุวินทวงศ์ (C 6210041 0619)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/226/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:18
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 ( C 6210041 0618)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/225/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:16
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช) ชส.ประเวศ (C 6210041 0623)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/396       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานถอนเสา และปักเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร บริเวณหน้าโครงการหลังสวนเฮ้า ถนนหลังสวน ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/395       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:11
     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพี โกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/391       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานติดตั้งเคเบิล OFC โครงการ The Market บริเวณถนนราชดำริ ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,258 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019