ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/390       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานติดตั้งเคเบิล OFC CAB#157-PNC เส้น 01 บริเวณซอยสุขุมวิท 2 ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/389       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานติดตั้งเคเบิล OFC อาคารแม่ฟ้าหลวง บริเวณถนนพระราม 4 ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/388       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานติดตั้งเคเบิล OFC CAB#008-PNC เส้น 01 บริเวณถนนอังรีดูนังค์ ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/015/พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:05
ซ่อมเครื่องปรับอากาศทีอาคารสันติคาม ห้อง ตตบน.2.2(1) FCU 106     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ดี.ดี.แอร์ วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/387       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงเคเบิลต้นทางเส้น 36 บริเวณซอยสุขุมวิท 3 ถนนเพลินจิต ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยร่มเย็น เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ รนฐ./1/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:03
จ้างทำชุดอุปกรณ์ต้นแบบ Passive Mux Services เพื่อทดลองใช้งานภายใน ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ที.โอ. เน็ทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/386       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงตัดต่อซ่อมเคเบิลต้นทางเส้น 41 บริเวณถนนวิทยุ ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยร่มเย็น เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/385       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 11:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงตัดต่อซ่อมเคเบิล TOT-TA เส้น 03:2601-2800 เข้าอาคารอัลม่าลิงค์ บริเวณถนนชิดลม ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยร่มเย็น เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/370       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงซ่อมเคเบิล OFC ขนาด 24F บริเวณในอาคารโอเชียนทาวเวอร์ บจก. ลัคกี้ สปินนิ่ง ถนนสุขุมวิท ชส.สุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงซ่อมเคเบิล OFC บริเวณในอาคาร รพ.จุฬาฯ ถนนพระราม 4 ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/177/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F670) ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาควนขนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/368       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมเคเบิล OFC บริเวณ RCU TRUE อาคารเดอะเฟรสซิเดนส์ปาร์ค ซอยสุขุมวิท 24 ชส.สุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/367       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมเคเบิล OFC บริเวณ RCU TRUE ชุมชนเทพประทาน ถนนพระราม 4 ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/366       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานตัดต่อซ่อมเคเบิล OFC บริเวณอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ และโซนออฟฟิศ ที่ห้อง MDF ถนนพระราม 1 ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. ที เอ็น พี อัลตร้า เนตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.3/038/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:50
การจัดจ้างเดินสาย Fiber Optic ภายนอกอาคารพื้นที่ชุมสายตรอกจันทน์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สุภาพ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./650/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:44
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GMILLENIUM TOWER(Millennia Tower) (IBC_0139)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทสซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/97       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:30
ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง PCM ชุมสายโทรศัพท์แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 36,059 บาท(สามหมื่นหกพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/371       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:27
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ของส่วนงาน อบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ส.แสงกรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/370       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ ของส่วนงาน อบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/369       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาท 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0025/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:18
งานจ้างผลิตและเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/59/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:12
งานจัดซื้อกระเช้าดอกไม้     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวิชัยดอกไม้สด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./649/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 10:11
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gถ้ำพังรีสอร์ท เกาะสีชัง (CBI_112)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปพบ./004       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ PERSONAL COMPUTER TYPE 1 จำนวน 10 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม เค เอส เอส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./648/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:47
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อหมึก Printer ให้ส่วนงาน สปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/83/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:44
ซื้อ Round Type OFC Patch Cord (Black) 3.5mm.x3m. จำนวน 500 Set. เพื่อใช้ในการติดตั้งและตรวจแก้ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/82/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:40
ซื้อ Patch Cord SC/APC - SC/APC 2.0mm 1m จำนวน 300 Set. เพื่อใช้ในการติดตั้งและตรวจแก้ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนล./       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:35
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 8 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก มนรัตน์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/014/พ.ค./62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:31
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสาย สื่อสัญญาณ และการกำลัง ใน วบน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาบางนา)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ท.0006/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:29
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 5 รายการ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ท.0005/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:28
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 3 รายการ   
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,257 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019