หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/252       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/251       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายปากน้ำประแสร์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/250       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านเก่า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/285       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อ ZTE/ZXHN-F660WT จำนวน 200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/249       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านเพ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/248       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายโรจนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/285       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อ ZTE/ZXHN-F660WT จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/95/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless FOR FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/94/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทบน.2/(ก)/009/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการ NETWORK ภายในพระตำหนักธนาซิตี้       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1285/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gร้านขายยาคลังยาโอสถ (CBI_066) จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1284/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านถ่อน (NKI_056) จ.หนองคาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ยล.)/075       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ อาคาร บบภ.4.1(ยล.) ชาย-หญิง ชั้น 2 และ ชั้น 6 จำนวน 14 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1283/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านนายม (AMR001) จ.อำนาจเจริญ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1282/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านดุง (UDN_053) จ.อุดรธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1281/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gศรีบุญเรือง (NPL005) จ.หนองบัวลำภู     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1280/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GTHAPHIL1Yak Thetsaban Tha Phi Liang (SPB019) จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1279/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GCNGSAKAE (PBI003) จ.เพชรบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1016/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกวารสารเซมิคอนดัคเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ รายปี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1278/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gร้านคลังไฟฟ้า อาคารสูง3ชั้น (SRI030) จ.สระบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1015/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม รายปี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1277/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GTHASALA (LBR024) จ.ลพบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1014/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ เพื่อซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศขนาด 48000 บีทียู จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ที.เอส.บี.แอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1276/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านบ่อแดง (SKA_068) จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1013/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 400 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1275/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gเคหะชุมชนภูเก็ต 1(ไวเน็ต) (PKT_044) จ.ภูเก็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1012/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อFilm Fax ยี่ห้อ Sharp จำนวน 6 กล่อง เพื่อใช้ในการประสานงานเกี่ยวกับฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ สก.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอล เอส โปรดักท์ (2005)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1274/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GSriSawan Hospital (IBC_0376) จ.นครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1011/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำกลั่นขนาด 1100 ซีซี จำนวน 36 ขวด เพื่อนำมาเติมแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1273/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านบึงหลัก (UTT020) จ.อุตรดิตถ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0026/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,632 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018