ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.3.2/005       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:33
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point จำนวน 100 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/072/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:30
จัดซื้อเครื่องโทรสาร Printer Brother รุ่น MFC-L2700D Laser All in one จำนวน 3 เครื่อง และ Notebook Lenovo IdeaPad S130 จำนวน 3 เครื่อง สำหรับการบริหารจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาที่ 0054  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/112/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:29
จ้างเหมาค่าแรงงานสร้างโครง ODN ม.5 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายจิรวัฒน์ จีนเลี้ยง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/071/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:27
การจัดซื้อผ้าหมึก Ribbon Epson LQ 1170/5524 และ Ribbon NEC P5300/7300     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/111/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:27
ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ชส.บางเลน ห้องโทรคมนาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาว ณัฏฐ์ลดา ขุนทิบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.031/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:26
งานจัดซื้อ หมึกเครื่องโทรสาร ใช้งานภารกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำจังหวัดเลย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยุนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่00066)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/100/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:25
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-01/060     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/110/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:24
ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ชส.ศรีสามพราน TT&T     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาว ณัฏฐ์ลดา ขุนทิบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.032//2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:24
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวังสะพุง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 60 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 3,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.มงคลการสื่อสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/099/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:23
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-01/059     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/02/0019/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/098/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:21
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-01/058     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/097/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:19
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-01/057     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/13/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:18
จัดซื้อสาย PATCHCORD จำนวน 100 ชิ้น พื้นที่อโศกดินแดง และพื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/12/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:14
จัดซื้อ SPAN CLAMP TYPE J จำนวน 200 PC และ ADAPTOR SC/APC จำนวน 100 PC พื้นที่อโศกและอินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/109/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:10
จ้างเหมาแขวนพร้อมตัดต่อ ปิดหัวเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอรัญธร แซ่โง้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/011/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:03
งานจัดซื้ออุปกรณ์ MIKROTIK RB3011UIAS-RM จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท เพื่อใช้ในงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/010/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:02
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHONE ZIND-GPON 2426A1-NA จำนวน 70 ตัว ราคาตัวละ2,500 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/276       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/43       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:00
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทางบริเวณวัดไพร่ฟ้า ชส.PTT#01 CAB#013,บริเวณบ้านคลองโยธา ชส.ลาดหลุมแก้ว (โครงการเน็ดปรระชารัฐ เฟส 1)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก. จำนวนเงิน 67,063.96 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/108/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 14:00
จ้างเหมาค่าแรงงานแขวนพร้อมตัดต่อและปิดหัวเคเบิลทองแดง ตู้ผ่านที่ 023,024 ชส.นครปฐม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอรัญธร แซ่โง้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/275       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/107/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:58
จ้างแขวนพร้อมตัดต่อ ปิดหัวต่อเคเบิลทองแดง ตู้ผ่านที่ 019 ชส.นครปฐม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอรัญธร แซ่โง้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (ชน.)/091/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:58
จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 2 ตลับ เป็นเงิน 1,310.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พี.อาร์ โปร ซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/274       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา (สำนักงานใหญ่), บริษัท พาวเวอร์พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/106/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:55
จ้างแขวนพร้อมตัดต่อ ปิดหัวต่อเคเบิลทองแดง ตู้ผ่านที่ 002 ชส.วังตะกู     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอรัญธร แซ่โง้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/273       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา (สำนักงานใหญ่) และ บริษัท พาวเวอร์พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./413/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:42
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gโรงแรม Sp Sweet (SKA_108) จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./412/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:41
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gชุมสายเมืองงาม (CMI_027) จ.เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./411/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:39
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบขส.สุราษ (SNI_047) จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./410/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:38
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gเสิงสาง (NMA_159) จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,515 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018