หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/38       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:51
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่ ชส.พญาแมน จ.อุตรดิตถ์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/373/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:50
ซื้ออุปกรณ์สร้างโครง ODN ม.5 ต.บางแก้วฟ้า ม.2 ต.บางระกำ ม.9 ต.ลำพญา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/699/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็น.เค.เมด ทู อินสไพร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/372/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:47
ซื้ออุปกรณ์สร้างโครง ODN ม.1 ต.ลำลูกบัว ม.6 ต.สามง่าม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบภก.1.2 (กจ.)/08/0120/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN บ้านหนองมะพลับ OLT สำนักคร้อ เข้าใบสั่งงาน C61UBG000038     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจ.พีแอลพี เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/698/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(นฐ.)/371/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:44
ซื้ออุปกรณ์งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ม.7 ต.บ้านยาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/697/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สปล./599       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:37
งานจ้างผลิตสื่อ VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และการดำเนินงานกิจการ บมจ.ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สุรีย์ฉาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.017/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 7 ม.ค. 2562   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.2/100       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:36
งานจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ส่วนงาน ตบน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พีวาย วอเตอร์มาร์ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สปล./598       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:36
งานจ้างผลิตสื่อเพลงเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์องค์กร และการดำเนินงานกิจการ บมจ.ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โซดาฟิล์ม 34 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/261/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EMG-2881-T208B โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2(บร.)/209 ลว. 17 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:33
ซื้อเครื่องโทรสาร Laser (All in- One) ยี่ห้อ Brother MFC-L2700D จำนวน 24 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/261/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EMG-2881-T208B โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.1.2(บร.)/208 ลว. 14 ธค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 11 ชุมสาย งานโครงการ NBN 6 เดือนแรก(C61VBP006509,C61VBP006510)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.3.1(ตร.)/190/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:31
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารื้อเสา TDMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายอำพร กล้าหาญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/696/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ SDP Aerial in- line for FTTx(หัวเปล่า)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.3.1(ตร.)/189/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:29
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปีนเสาสูงเพื่อปรับปรุงและตรวจแก้ Base Winet โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายทศพล มณีเพ็ชร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/695/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Adapter SC/APC(หัวเขียว)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)099/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:27
ซื้อเครื่องโทรสาร Laser (All in- One) ยี่ห้อ Brother MFC-L2700D จำนวน 24 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/694/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย OFC สำหรับงานโครงข่าย ODN FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2(บร.)098/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:25
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 11 ชุมสาย งานโครงการ NBN 6 เดือนแรกเลขที่ใบสั่งงาน เลขที่ C61VBP006509, C61VBP006510       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/693/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงสายทองแดง และ OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.2 (รย.)/ 371/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
จัดซื้อ เครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในภารกิจบริการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 8 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/692/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อทก./(ข)/253       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวก งานมงคลสมรส ณัฐณิชา - ทกล้า     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้องสัมมนา นางวลี สุดยอด ห้องจัดเลี้ยง นายศักดิ์สีห์ สิงห์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/691/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโชค 1992  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/6/902561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแขวนสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพล(1992)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/667.04 ลว.30 พ.ย.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:14
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ทองเอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/689/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงสายทองแดง และ OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพล(1992)  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,281 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018