หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.1.2/174/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในส่วนงาน ขบน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมท่อร้อยสายRiser ชำรุดจำนวน 1 วันและงานเจาะสกัดคอนกรีต,งานซ่อมคอนกรีต บริเวณบนทางเท้าหน้าอาคารสำนักงานบริการลูกค้าทีโอที สาขาสามเสน ถ.ราชวิถี ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1272/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านดอน (PLK_056) จ.พิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมท่อร้อยสายชำรุดจำนวน 2 วัน และงานเจาะสกัดคอนกรีต,งานซ่อมคอนกรีต บริเวณธนาคารออมสิน ซ.พหลโยธิน14 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1271/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ (IBC_0005)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เทลซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อชำรุด PB#JUF-11 จำนวน 1 บ่อ บริเวณปากทางเข้าประตูสนามจันทร์ ใกล้ปากซอยสุโขทัย8 ถ.สุโขทัย ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อPB#JUF-13 (ใส่H-BEAM)จำนวน 1 บ่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจตระเวนชายแดน ภายในซอยพหลโยธิน3 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1270/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GUDDJ6 (WINET_017), Teparak Praditsamosorn (WINET_018) จ.สมุทรปราการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.แอล.ซี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อชำรุดPB#JUF-11 จำนวน 1 บ่อ บริเวณปากทางเข้าวัดไผ่ดัน ซอยพหลโยธิน15 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนส./1269/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GIBC_0410(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต), IBC_0149(ชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเปลี่ยนเฟรมขอบบ่อชำรุดPB#JUF-11 (พร้อมฝา)จำนวน 1 บ่อ บริเวณปากทางถนนลิขิต ตัดกับถนนพิษณุโลก ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.1.2/173/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสายโคแอ็กเชียลเพื่อใช้กับกล้องวงจรปิดในส่วนงาน อบน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไฟฟ้าพรแสงชัย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานรื้อย้ายแนวท่อร้อยสายRiser จำนวน 2 วันและงานเจาะสกัดคอนกรีต,งานซ่อมแผ่นพื้นทางเท้า บริเวณปากทางถนนขาว ตัดกับถนนราชวิถี ใกล้สะพานซังฮี้ ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./127/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานเช่าอุปกรณ์ โครงการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพื่อให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บวบน.3.2(2)/68 ลว.20 ก.ย.61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ Card GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร คลองสวน ชุมสายเพลสแอนด์   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บวบน.3.2(2)/69       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ Card GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชาอุทิศ ชุมสายสยามนิเวศน์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท นิวพรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนน.1/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อตลับหมึกพิมพ์ hp toner 78A จำนวน 1 ตลับ เพื่อใช้ในการส่วนกฎหมายนครหลวงที่ 1การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา และความเหมาะสมกับรุ่นเครื่องที่ใช้ ที่ราคา 2800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดเค.ดับบลิว.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนจ./2221       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP Laser Jet M1522nf     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซีเน็ท คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./189/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน Ringthong Soi 1 (WINET_099) จังหวัดปทุมธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.แอล.ซี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.2.2/544/02 ลว.11 กย.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง งบลงทุนประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการติดตั้งและบำรุงรักษาโทรศัพท์ จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนเค แอนด์เอส. ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.2.2/542/01 ลว.10ก.ย.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง งบลงทุนประจำปี 2561 เพื่อใช้ในให้บริการ Fttx จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท Digital Instrument Co.,LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./188/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน Jomthong 3 (P1_1 New487)จ.กรุงเทพมหานคร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปัญจภัทร ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./187/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน Rangsit Pathum Thani 43 (WINET_064)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.แอล.ซี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนจ./1020       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสายพานและ-ไดชาร์ท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห.จ.ก.สิทธิการาจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.3.1/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจัดจ้างบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืช ให้ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมที่ 3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพยอม คำขาว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/375/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดจ้างแรงงาน สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณ ซอยประชาอุทิศ 41 (RCU TRUE RBN#021) ชุมสายราษฎร์บูรณะเพื่อขยายข่ายสาย ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3032     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.บี.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/374/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดจ้างแรงงาน สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณถนนเลียบทางด่วน (RCU TRUE RBN#002) ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศเพื่อขยายข่ายสาย ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3030     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.บี.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/373/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดจ้างแรงงาน สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณซอยประชาอุทิศ 19 (RCU TRUE RBN#017) ชุมสายราษฎร์บูรณะเพื่อขยายข่ายสาย ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3029     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.บี.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/372/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดจ้างแรงงาน สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณ ซอยประชาอุทิศ 4 (RCU TRUE RBN#015) ชุมสายราษฎร์บูรณะเพื่อขยายข่ายสาย ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3028     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.บี.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB01/ข.0021/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการ Cloud Business Service       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/805/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาแรงงานสร้างข่ายสาย OFC 12F(A) บ้านโนนสวรรค์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.อุดมทรัพย์ 2519  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,629 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018