หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/670.05 ลว.4 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:12
จัดซื้อธงชายไทยและธง วปร. บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านบวรธงชาติ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/669.08 ลว.3 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:12
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/669.07 ลว.3 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:11
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/482/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:11
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสาย OFC ตามใบสั่งงาน 20 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/681.03 ลว.7 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:10
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/681.04 ลว.7 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:09
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/670.06 ลว.4 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:08
จัดซื้อเครื่องใช้ในสำนักงาน บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/728 ลว.14 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:07
งานจ้างเก็บขนมูลฝอย เดือน ธ.ค.61 อบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก 1.1 (ชน.)/55/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:06
จัดซื้อแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์ไฟฟ้าสำรอง ชส.โพงาม เป็นเงิน 6,400.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านรุ่งโรจน์อะไหล่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.3.2/148/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:03
ซื้อกระเช้าของขวัญ จัดสรรงบประมาณค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไทรมาสที่ 4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซันคลีน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (ชน.)/54/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:01
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อย้ายจุดติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ บ้านหนองหิน ม.8 เป็นเงิน 540.35 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเจริญวิศว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/443/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:59
ซื้อ AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Nas Router "TOTOLINK" 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/217/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:55
จัดกิจกรรม Big Challenge@Phatthalung โดยจ้างทำโฟมบอร์ดและไวนิล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เป็นปลื้มดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/442/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:54
ซื้อ RBSXT-5nDr2 SXT 5 (Mikrotik) จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/688/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์เดียว 39  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/687/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้น พีเทล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/674.15 ลว.6 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:52
จ้ดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายมนชัย จฬารมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/703 ลว.12 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:51
จัดจ้างเก็บค่าขนขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค.61 บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/667.22 ลว.30 พ.ย.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:50
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ทอบน.3.2/704.01 ลว.11 ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:48
จัดซื้อกระดาษ Reuse 3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น.ส.สุกัญญา เทพรักษา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/216/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:46
จัดกิจกรรม Big Challenge@Phatthalung โดยจัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น้ำดื่มสมาร์ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ พบสก./598       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:46
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษอาร์ตด้าน 85 แกรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบสก./314       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ในวันที่9ธ.ค.61(marry20k)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 5ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/215/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:45
จัดกิจกรรม Big Challenge@Phatthalung โดยจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านศิริภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/017/ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:44
ซื้อแบตเตอรี่ MSAN ชัยพฤกษ์ บางนา สุวรรณภูมิ , MSAN วิคตอเรีย ไพร์เวท ซิตี้     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/214/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:44
จัดกิจกรรม Big Challenge@Phatthalung โดยจัดซื้อลูกโป่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายมานะ ยานอ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.1.3/119/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:42
จัดทำไวนิล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ซี.เอส.ดีไซน์ปริ๊นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/686/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอริคเทลโปร(1969)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.4.1.3/118/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:39
จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซันคลีน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/213/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:38
จัดกิจกรรม Big Challenge@Phatthalung โดยจ้างทำใบปลิว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรรลือการพิมพ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/685/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคทีฟเทล(1981)  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,278 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018