ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:37
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./409/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:37
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gสุขุมวิท โรงแรมแกลงพาเลซ (RYG_108) จ.ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./408/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:35
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gร้านซักรีด (CBI_118) จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:34
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 8 มี.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./407/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:34
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gหมู่บ้านฉัตรเพชร 9 (KKN_110) จ.ขอนแก่น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/105/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:30
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ไดนามิค ออพติคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/289/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:24
ค่าน้ำมันเครื่องยนต์การกำลัง 5340 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.สิริกาญจน์ปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/288/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:23
ค่าซื้อจารบี 171.20 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ซงฮวดเส็งอะไหล่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/287/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:23
งานสร้างข่ายสาย OFC โรงเรียนวังสามหมอ 12289.16 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.หิรัญขภัสส์เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/104/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:22
จ้างเหมาค่าแรงงานรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TT&T ที่ยกเลิก ชส.ห้วยพลู     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนัฐพงษ์ นาเอี่ยม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/103/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:19
ซื้ออุปกรณ์ประกอบติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ไดนามิค ออพติคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/102/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:16
ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ชส.พฤกษา 4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาว ณัฏฐ์ลดา ขุนทิบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.019/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 12:44
จ้างเหมาติดตั้งบริการ Fixed Line และบริการ ASL ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1-31 มีค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยแฟตบอย กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.018/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 12:36
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง /ตรวจแก้ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 จำนวน 40 Set ปบบน.3.3.1/75 ลว.20 กพ.62 พื้นที่ ตบบน.3.3.1(4)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/36/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 12:13
ซื้อ Primter Inkjet จำนวน 2 เครื่อง, Wide LED 22" จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในหน่วยงาน ลบบน.3.3.2(1-5)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. แอนด์ เอส. ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/301/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจ้างเหมาติดตั้ง OFC D/W และวางอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ FTTxศ.หัวหิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นเอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/300/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจ้างเหมาติดตั้ง OFC D/W และวางอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ FTTxศ.ปราณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/299/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจ้างเหมาติดตั้ง OFC D/W และวางอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ FTTxศ.ปราณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคเค59 คอนเน็คชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/298/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/297/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ ONU เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าศ.ประจวบคีรีขันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/296/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ Router เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าศ.ประจวบคีรีขันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/295/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/294/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจัดซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS) ให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/293/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานศ.ประจวบคีรีขันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (ปข.)/292/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุเสีย 1177     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น.ส.กาญจนา วงศ์นาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/018       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:44
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 1 เล่ม ส่วนงาน บบน.3.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/166/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:39
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ อุปกรณ์ONU ZTE F612 จำนวน 20 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/165/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:39
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ONU Huawei HG8120L จำนวน 30 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ฑี คอร์ปเปอเรชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 59/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:36
ซื้อ Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ TP link รุ่น Archer C5 จำนวน 50 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX ที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาบ้านฉาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ. เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/009/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:28
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHONE ZIND-GPON - 2426A1-NA จำนวน 70 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เพื่อใช้ประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/164/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:27
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์AccessPoint TOTOLINK A3002RU จำนวน 30 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,512 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018