ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ท.0003/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:27
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย MACHINE BOLTS จำนวน 8 รายการ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ท.0002/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:26
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย STRAIGHT THIMBLEYE BOLTS จำนวน 4 รายการ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ฺB02/ท.0001/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:24
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย TANGENT ADSS/ARSS และ PREFORMED DEAD END ADSS/ARSS จำนวน 6 รายการ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/310/2562       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 09:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสร้างขยายข่ายสาย OFC ตู้ OFCCC#032 เพื่อรองรับการให้บริการ ภายในบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง ซ.เศรษฐกิจ 1 แยก 2 ถ.เศรษฐกิจ ชส.หนองแขม C.62.10062.4002     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/434.06 ลว.16 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 08:59
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซ็นทรัลน้ำดื่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/434.04 ลว.17 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 08:58
จัดจ้างเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เดือน พ.ค.62 บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/434.02 ลว.16 พ.ค.62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 08:57
จัดซื้อตรายาง บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก อิสรีย์ ตรายาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/178/62       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 08:05
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและต้นไม้พุ่มริมรั้ว ที่ชุมสายฯเกาะยาวน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวรวิทย์ แดงนุ้ย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0151       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 07:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ ณ ห้อง9706 (24 พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 2ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0149       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 07:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการจัดเลี้ยงหลักสูตร Computer and Network Sceurity (22-24มี.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 2ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0150       ลงประกาศ 23 พ.ค.2562 07:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ ณ ห้อง9705(24-25พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 3ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/104/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 19:55
จัดซื้อ Tablet Computer จำนวน 7 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. เค.แอนด์ เอส.ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) จำนวนเงิน 146,729.10 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/586       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 19:36
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F(1,000M.) จำนวน 50,000 M.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี พี เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/145/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:40
ปั้มกุญแจชุมสาย 18 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพันกุญแจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/144/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:38
งานจ้างเหมาแรงงาน รื้อถอนสาย OFC 24 F (A) TOT - AIS     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/7/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:32
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 19,668.00 เมตร (น้ำหนักรวม 15,092 กก.) และสาย Drop wire ความยาวประมาณ 58,273.89 เมตร (น้ำหนักรวม 3,351 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 พ.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 ม.4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/6/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:25
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 177,115.50 เมตร (น้ำหนักรวม 101,275 กก.) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 121,538.00 เมตร(น้ำหนักรวม 6,989 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 พ.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 ม.4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/143/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:24
งานจ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงของ TT&T บริเวณตู้ผ่าน 001 ชส.เวียงหนองล่อง กรณียกเลิกใช้งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/176/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย Fix, ADSL ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา ตะโหมด (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/175/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย Fix,ADSL ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา ควนขนุน (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/174/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 17:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย Fix,ADSL ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา พัทลุง (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/173/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย FTTx ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา ตะโหมด (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/172/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย FTTx ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา ควนขนุน (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/171/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้ง และย้าย FTTx ศูนย์บริการลูกค้า ทีโที สาขา พัทลุง (งวด 26 พ.ค.62- 25 มิ.ย.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสม.นิติบุคคล พัทลุง พี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/215/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:31
ซื้อ TP-Link Archer C5 AC1200 = 250 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./011/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:27
จัดซื้อเครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้าและมือโยก TATA KONSTANZ ของส่วนงาน ม. จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./118/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 17 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/96       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:16
จ้างเหมารื้อถอนเสาอากาศ TDMA และอุปกรณ์โทรศัพท์ จำนวน 5 สถานี พร้อมขนไปเก็บที่ ชส.นวนคร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพ เพชรน้อย นิว 2005 เทาวเวอร์ ราดิโด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0022/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:59
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ , ชุมสายโทรศัพท์หนองแขม กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ท.0002/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:55
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,607,000 เมตร จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่หยวน บิซินส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0022/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:52
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ , ชุมสายโทรศัพท์หนองแขม       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,254 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019