ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสน./1375       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผนงานงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62050013775  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:45
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ สนง.สิชล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอ็น ที เวริร์คซัพพอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:44
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สนง.สิชล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอ็น ที เวริร์คซัพพอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/115/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:43
จัดซ่อมและบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ บบน.3.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.บี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:37
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE GPON TERMINAL F601 จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/725/9/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:32
ซื้อสาย S.M. OPT CABLE (ADSS) จำนวน 808,000 เมตร และS.M. OPT FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 580,000 เมตร รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ ภก.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1.บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด 2. บริษัท กิจกรไชย เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฐ./8/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:25
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62050014402  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:15
จัดซื้ออุปกรณ์ Tp-Link Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band จำนวน 150-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:12
จัดซื้ออุปกรณ์ ตู้สาขา IP PBX และเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิ๊กบ๊อก เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/81/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:10
จ้างเหมางานปรับปรุงเคเบิ้ลทองแดงปลายทาง BBT#21 CAB#001 บริเวณก่อนถึงหมู่บ้านรัฐวิสาหกิจถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากสายโดนขโมยตัด งาน TA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/80/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:07
ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงสายเคเบิ้ลทองแดงปลายทาง BBT#27 CAB#004 บริเวณก่อนถึงแยกเข้าอำเภอไทรน้อย เนื่องจากสายโดนขโมยตัด งาน TA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/79/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:05
จ้างเหมางานปรับปรุงเคเบิ้ลปลายทาง BBT#04 CAB#001 บริเวณใกล้หมู่บ้านมนวดี ก่อนถึง MAXVALU เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร งาน TA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:02
จัดซื้ออุปกรณ์ Tp-Link Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band จำนวน 210-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:01
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE GPON TERMINAL F601 จำนวน 100-ST และ F612 จำนวน 50-STเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:59
จัดซื้ออุปกรณ์ Tp-Link Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band จำนวน 160-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/052219       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:52
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ท่อไมโครพีซีสหรับงานติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาเลขหมาย FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/58/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:49
งานจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์และเก้าอี้มีพนักพิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดำรงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/57/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:48
งานจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ส่วนงาน ขบน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก พีวาย วอเตอร์มาร์ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/56/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:47
งานซื้อหลอดไฟนีออน แบบยาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขาภิบาล 3  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:44
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE GPON TERMINAL F612 จำนวน 160-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/78/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:43
ซื้อค่า Incentive หน่วยงาน บบบน.3.3.2(บิ๊กซี), (ลด)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. และ บริษัท ออฟฟิต คลับ(ไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/309/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานวางข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อให้บริการ UP LINK ชส.ภาษีเจริญ C.62.10062.4019     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:42
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE GPON TERMINAL F660WT จำนวน 30-STและ F670WT จำนวน 20 ตัว เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ฉช.)/       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:40
จัดซื้ออุปกรณ์ Tp-Link Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band จำนวน 140-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้ FTTX FIBER 2U ภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0033/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:40
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อพฒ./28       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:29
งานจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับบริการ SIP Trunk แก่บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-499       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:27
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2000 เมตร ปรับปรุง OLT ต.สระแก้ว -MSDP#001 MSDP#005 SR735306 หมู่ 10 บ้านโนน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-498       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:26
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 600 เมตรปรับปรุง OFC 12F Spur route นิคมกระเสียว -หมู่ 4 บ้านพุหวาย SR771942     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-497       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:25
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 750 เมตร ปรับปรุง OFC 24F เส้นทาง OFCCC#15 และ #30#136 หน้าที่ทำการอำเภอเดิมบาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-496       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:23
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2500 เมตร,SDP 3 ตู้ หมู่ 11 ต.ด่านช้าง C.61UBI000149     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-495       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:22
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2000 เมตร,SDP 1 ตู้ โรงโม่ศิลามาตรศรี C.61UBI000147     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,252 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019