หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/684/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ อินเตอร์ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/68/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:28
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ PLANET รุ่น VIP-157s จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/1217184       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:26
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่เพื่อนเรียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/683/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดถ่ายอุปกรณ์ปลายทาง ชส.หาดเจ้า FTTx Forth เป็น ZTE     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ อินเตอร์ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/682/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท Router For FTTx&Wi-net     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อภน.2/1       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:22
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 681 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 21 ธ.ค. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถ. สุขฉายา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/016/ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:19
ซ่อมเครื่องปรับอากาศชส.สมุทรปราการ ชั้น3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดี.ดี.แอร์ วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.3.1/       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารทีโอที บางกรวย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.1.2(พบ.)/681/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Aerial In-Line Terminal for Splitter 1*4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/481/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:14
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.5330 งานสร้างขยายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ODN บริเวณอาคาร The Bright ถนนพระราม 2 ชุมสายบางมด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภก.1.2 (กจ.)/12/0109/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:12
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้ง ADSL     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายวัชระ ใคร่ครวญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.2.2/959       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมา(ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชุมแสง เทเลคอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ผปล./492.01       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:09
งานจ้างผลิต แผ่นปลิว บริการ TOT mobile     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (รบ.)/514/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:08
จ้าง ซ่อมหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother 1 =ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พีเอ็ม คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภก.1.2 (กจ.)/12/0108/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:07
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพศิษฐ์ จันทร์ศิริภาคิน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (รบ.)/513/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:04
จ้าง เหมาติดตั้งสาย FTTx พร้อมอุปกรณ์ 6 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฟลาเน็ท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.61-770       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:04
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก OFCCC/MSDP จำนวน 5 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดี เวลลอปเปอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-14       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:03
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ (ม.) 1,800.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2(พร.)/12-13       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:02
ซื้อตลับหมึก (การขายร) 700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เวิล์ดไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภน.3.2/12-12       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:01
ค่าขยะมูลฝอย 12/61 50.00 บาท (ดช.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (รบ.)/512/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:59
จ้าง ซ่อม Card Number จำนวน 1 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (กจ.)/12/0107/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:58
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพศิษฐ์ จันทร์ศิริภาคิน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (รบ.)/511/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:57
ซื้อ อุปกรณ์สำรองไฟ ขนาด 800KVA=1st.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/0022/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:53
งานจ้างเหมาจัดทำระบบสนับสนุนการให้บริการ Wi - Net LTE จำนวน 1 ระบบ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภก.1.2 (กจ.)/12/0106/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:53
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายวัชระ ใคร่ครวญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภd.1.2 (กจ.)/12/0105/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:50
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายจรัญ อินหอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/T105/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:42
ประกาศผลผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ Wireless Dual Band Gigabit Router A3002RU จำนวน 200ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/102/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:40
ประกาศผลผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ Wireless Dual Band Gigabit Router A3002RU จำนวน 200ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/T104/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:39
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU-ZXHN-F670WT WiFi dualband AC1300 จำนวน 150 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/101/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:37
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU-ZXHN-F670WT WiFi dualband AC1300 จำนวน 150 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.3.1(ตร.)/188/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:33
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง ตัดถ่าย ย้าย ปรับปรุง FTTx จำนวน 100 Port และเลขหมาย Fixed Line จำนวน 2 เลขหมาย โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพิบูลย์ ประมาณผล  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,275 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018