หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/804/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาแรงงานสร้างข่ายสาย OFC 12F(ARSS) บ้านเชียงยืน,บ้านอีหลุ่ง,บ้านหนองน้ำเค็ม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.อุดมทรัพย์ 2519  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/803/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ค่าบริการจดโดเมน 2 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.เมทราไบด์คลาวด์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0024/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อบันไดไม้ไผ่ ขนาด 6 เมตร จำนวน 8 อัน และ ขนาด 7 เมตร จำนวน 8 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ บุญมาก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/802/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างแรงงนขนเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเสมียน สินผิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0023/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ทะเบียน 5กตใ 7933 กทม.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ตาโต้งคาร์แคร์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วจท./699 ลว. 2 สค.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.อ่างทอง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2 (บร.)/108 ลว. 16 ตค. 61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ ONU GPO-5900WS     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจนเนซิสไฮเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.2 (บร.)/107 ลว. 16 ตค. 61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายตวน ภาสดา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.1.2/172/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศงานจ่ายค่าจ้างรับ-ส่งเอกสารงวดที่ 9 ของส่วนงาน ขบน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.1.2/171/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อคูปองน้ำดื่มเพื่อใช้ในส่วนงาน บบน.1.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไอ ซี พี น้ำดิ่ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(บก.)/617       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F660WT จำนวน 200 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/227/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมาติดตั้งเดินสาย เลขหมาย FTTx จำนวน 12 เลขหมาย วงเงิน 17,064.00 บาท ไปยังบ้านลูกค้าในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาเชียงดาว จ. เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอส พี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./186/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐานท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.4.1/36/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาทาวน์อินทาวน์ บบน.4.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./185/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน Thanon Bond Street Mu Ban Mueng Thong Tani (WINET_089)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.แอล.ซี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/226/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
เช่าวงจรสัญญาณอินเตอร์เน็ต VDSL 30/10 Mbps ของ 3BB เพื่อให้บริการแก่ อบต.บ่อสลี อ. ฮอด วงเงิน 14,329.92 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./182/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน SIRICHAI 1/20 (WINET_059) จังหวัดนนทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.แอล.ซี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/225/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างซ่อม Rectifier SICON 1 ชุด และ CONTROL ELTEX 1 ชุด ใช้งานชุมสายโทรศัพท์ TT&T สันผีเสื้อ, ซีเกมส์, สันป่าตอง,แม่ริม วงเงิน 26,215.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอเอ็นที อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./184/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน RAMKHAMHANG 37 (P1_1 New018)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปัญจภัทร ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนฐ./183/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน CHANGARGARD11 (P1_1 New168)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปัญจภัทร ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (ลบ.)/37/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F-612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (ลบ.)/36/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้อ Optic Drop Wire Round Type 1F(Armoured) จำนวน 20,000 เมตร ขยายการให้บริการ Fttx       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(ลย.)/ส.165/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาวังสะพุง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(ลย.)/ส.164/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาด่านซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุทธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(ลย.)/ส.163/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์และวัสดุเบ็ดเตล็ด ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาด่านซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.4.1/35/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซ่อมและตรวจเช็คประตูออโต้ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาโชคชัย 4 บบน.4.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก คอร์ส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.นบพิตำ TT&T (ชุมสาย-สามแยกนาเหรง)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.มะม่วงทอง 2 (ชุมสาย-สี่แยก-มัสยิด-วัดท่าม่วง-สามแยกเฉลิมพระเกียรติ)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง PRIMARY TT&T (บขส.-สี่แยกเบญจมฯ) TOT (CAB#006 -นครอาชีวะ)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/40       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์ FTTx ประเภท ONU ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG8120L จำนวน 250 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ไตรภูมิTT&T (CAB#009 -ถนนกะโรม)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,626 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018