ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/163/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:27
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อONU ZTE F612 จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/008/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:27
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/007/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:26
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/162/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:26
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ONU ZTE F660 จำนวน 30 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/006/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:25
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 OFTK จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ1,600 บาท เพื่อประกอบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2 U       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (ชน.)/090/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:23
จ้างติดตั้ง FTTx พร้อมวางอุปกรณ์ จำนวน 10 เลขหมาย เป็นเงิน 8,000.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอฟแอล ยู เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:20
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/163/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานปรับปรุงOFC ขนาด24F พร้อมตัดต่อจำนวน 2 จุด บริเวณ CAB#011 วัดราชาธิวาส ซ.สามเสน 9 ถ.สามเสน ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/162/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานหักเสา คสล. ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น บริเวณริมถนนสี่แยกหลานหลวง ถ.หลานหลวง ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/161/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อชำรุด PB#JRC-14 จำนวน 1 บ่อ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/160/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานรื้อถอนเสา คสล.ขนาด8 เมตร จำนวน 1 ต้นและปักเสาคอนกรีต คสล. จำนวน 1 ต้น บริเวณแฟลต ม.พัน 29 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/161/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:11
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ Total Solution เพื่อบริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/160/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:08
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 4 ถัง 1 ลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน มกราคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พี.พี.อุตสาหกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/26/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:04
ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 3 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.3/18/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 11:02
งานซื้อเครื่องโทรสาร สำหรับการจัดการเลือกตั้ง สส. จำนวน 3 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-194       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:59
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 650 เมตร ปรับปรุง OLT MSDP#1-SDP#1 บ้านโนน SR 735306     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-193       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:58
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1258 เมตร ปรับปรุง OLT ตำบลปลายนา#007 SR 699474     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-192       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:57
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 801 เมตร ปรับปรุง OLT หนองบ่อ SR 699138     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-191       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:55
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1185 เมตร ปรับปรุง OLTตำบลหัวโพธิ์ หมู่ 13 SR 699532     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-190       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:54
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1013 เมตร ปรับปรุง OLT ตำบลบ้านช้าง M#002 SR 699541     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/35/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:54
ซื้อ Terminal Box with Adaptor จำนวน 200 Set.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-189       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:52
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2,474 เมตร ตั้งตู้ SDP 4 ตู้,ตั้งตู้ BJ 1 ตู้ ม.6 นางบวช(สำเภาล่ม)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/34/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:52
ซื้อ BROTHER จำนวน 6 เครื่อง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง สส.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวช์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/33/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:50
ซื้อ N/M Lenovo S130-81J20013TA (14) Grey จำนวน 6 เครื่อง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง สส.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษํท แอดไวซ์ ไอที อินฟีนิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-188       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:50
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 1265 เมตร รื้อถอนเคเบิลทองแดง RT วัดสิงห์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-187       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:48
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 3,101 เมตร ตั้งตู้ SDP 6 ตู้,ตั้งตู้ BJ 1 ตู้,ตั้งตู้ OFCCC 1 ตู้ ม.6 บ้านหนองถั่วพลู     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-186       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:45
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 3,358 เมตร ตั้งตู้ SDP 3 ตู้,ตั้งตู้ BJ 1 ตู้ บ้านท่าทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-185       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:44
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 746 เมตร OLTดอนเจดีย์-หมู่บ้านแยกคลอง 16     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-184       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:43
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 355 เมตร OLT สระกระโจม-โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-183       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:41
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 785 เมตร OLT หนองหญ้าไซ-โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-182       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:40
จ้างทำเอกสาร โดรงการเน็ตประชารัฐ 8 เส้นทาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ. P.M.MAT จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,509 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018