หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ศาลาสังกะสี (ศาลาสังกะสี-วัดปะธรรมาราม)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.นคร (CAB#047 หน้าโลตัส-ศูนย์มาสด้า)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 31 ต.ค. 2561   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทม.)/10/0036/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดชื้ออุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน บบบภ.1.1(ทม.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน อ.อักษรภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ปากพูน หมู่1 (น้ำแคบ-รร.บ้านเกาะ-วัดโทเอก)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทม.)/10/0035/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ชื้อผ้าก๊อตแผ่น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านอมรฟาร์มาซี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทม.)/10/0034/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดชื้ออุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน บบบภ.1.1(ทม.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างผลิตแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมร้านกาชาดงานประเพณีบุญสารท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โรงพิมพ์เม็ดทราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/จ้าง240/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Station     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เออาร์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/จ้าง239/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Station     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เออาร์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/จ้าง238/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Station     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เออาร์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/จ้าง237/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Station     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เออาร์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/จ้าง236/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Station     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เออาร์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ97/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ AccessPoint Arcer C5 จำนวน 70 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ96/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE F660W จำนวน 10 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิ เคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ95/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE F660W จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิ เคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ94/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ AccessPoint D-LinkDIR825     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ93/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อค่าธรรมเนียมธนาคาร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/13102561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์งานติดตั้งตรวจแก้ Pre heat 27 cm     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เทพมงคล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนจ./2572       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดทำตรายาง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านหลักสี่บลูพริ้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.1.1 (กจ.)/08/0048/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เข้าใบสั่งงาน C61UBG000011,C61UBG000020,C61UBG000016     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซันแอคเซส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.1.1 (กจ.)/08/0047/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปิดตู้ SDP/Fusion Splicing/Terminate เส้นทาง มณฑลทหารบกที่ 17     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสมเกียรติ ปิ่นอำไพ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.1.1 (กจ.)/08/0046/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปิดตู้ SDP/Fusion Splicing/Terminate เส้นทาง เขาตอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสมเกียรติ ปิ่นอำไพ  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/1070       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
การจัดซื้ออุปกรณ์ Acess Point       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.1.1 (กจ.)/08/0045/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสายเคเบิลใต้น้ำ อ.ศรีสวัสดิ์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอมรรัตน์ จันทร์แวง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ นบบภ.1.1 (กจ.)/08/0044/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เข้าใบสั่งงาน C61UBG000013,C61UBG000017,C61UBG000019,C61UBG000010C61UBG000016     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อบน.2.1/065/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานจ้างตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้าย พื้นที่บริเวณรอบอาคาร 7 ชั้น 175 ซอยรามคำแหง 149     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสัญชัย แสงต่าย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/167/61       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบน.3.2.2/656 ลว.16 ต.ค.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ Wireless Rounter AC1200 ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่่น AC3002RU เพื่อให้บริการ FIBER 2 U จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 41/ บบน.3.2.2/655 ลว.16 ต.ค.2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จัดซื้อ Wireless Rounter AC1200 ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่่น AC3002RU เพื่อให้บริการ FIBER 2 U จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,680 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018