ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/176/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:39
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาค่าแรงรื้อถอนสาย Drop Wire ที่เลิกจากการใช้งาน ภายในพื้นที่ บริเวณ ชุมสายท่าสาย จ.เชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ยิโก๊ะ โปรโตคอล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/175/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:37
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาค่าแรงและค่าติดตั้งท่อ EMT ขนาด1/2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธินพัสค์ คำอินต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/286/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:34
ค่าซื้อ lan indoor 7864.50 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.ดับเบิ้ลทีคอร์ปอเรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/285/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:33
ค่าซื้อ gron onu zte f670 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/174/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:27
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เอ เอส ทวิน เน็ตเวิร์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/173/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:24
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ภาคภูมิ เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/85       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:23
จ้างเหมาวาง OFC พร้อมอุปกรณ์ OLT เพื่อเปลี่ยนชุมสายเดิม จำนวน 5 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/172/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:18
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx จำนวน 5 เลขหมาย เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาแม่จัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ภักดีคอมมิวนิชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/84       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:16
จ้างหมาวาง OFC พร้อมอุปกรณ์ OLT เพื่อ replace ชุมสาย TT&T จำนวน 8 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พันฒ์ภูมิ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/9-62 ลว.21 ก.พ.62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:14
จ้างแรงงานซ่อมแซมปรับปรุงเคเบิลต้นทางพร้อมตัดต่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/171/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:12
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx จำนวน 5 เลขหมาย เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาแม่จัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ภักดีคอมมิวนิชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/170/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:12
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาแม่จัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เชียงรายคอนเนค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบภก.3.2 (รย.)/49       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:12
เสนอราคาน้ำมันเติมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า TT&T ชุมสายระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ระยองทรัพย์ปิโตรเลียม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชร.)/169/62       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:11
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx เพื่อบริการแก่ลูกค้าที่มาขอติดตั้งอินเตอร์ ของศูนย์บริการฯ สาขาเชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เชียงรายคอนเนค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/27/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:10
ซื้อ Access Point รุ่น A3002RU AC1200 TOTOLINK จำนวน 50ST ศูนย์บริการทีโอที สาขาชิดลม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/26/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:09
ซื้ออุปกรณ์ ONU TCHG8010 จำนวน 60 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สทก./001/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:09
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายไวนิลชื่อส่วนงานสำหรับพิธีตักบาตรครบรองก่อตั้งองค์กร ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิงค์เจ็ท พับลิชชิ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/25/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:06
ซื้อ 3M หน้ากาก PM 2.5 รุ่น 9501     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านคิเรเนะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/24/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:02
ซื้อ Access Point รุ่น DIR-842 AC1200 จำนวน 80 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.แอดวานซ์ เบลล์จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/23/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 10:00
ซื้ออุปกรณ์ ONU TCHG8120L จำนวน 250 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/22/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:59
ซื้อ Access Point รุ่น A3002RU AC1200 TOTOLINK จำนวน 250 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./231/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:59
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อยาลดความดัน (nebivolol 5 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 892 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/21/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:58
ซื้อ Access Point รุ่น A3002RU AC1200 TOTOLINK จำนวน 40ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (ศก.)/005/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:55
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FIBERHOME จำนวน 80 ตัว ราคาตัวละ 2,160 บาท เพื่อใช้ในงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต FTTX 2U       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/20022562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:24
ซื้ออุปกรณ์วางระบบ Internet อบต.อบทม และวัดเกาะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/19022562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:22
จ้างติดตั้ง FTTx สนง.วช     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ออพติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/18022562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:21
ซื้อ Gpon 8 port ชุมสายป่าโมก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/17022562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:19
ซื้อ Gpon 8 port ชุมสายอ่างทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018047/2559 ลว. 11 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:14
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายและเคเบิล ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/040/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:11
งานวางสายและซ่อมแซม เคเบิลทองแดง(เฉพาะค่าแรง) ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญอัฑฒ์เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/039/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:09
งานวางสายและซ่อมแซม เคเบิลทองแดง(เฉพาะค่าแรง) ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญอัฑฒ์เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,560 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018