หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บภก.3.1(ตร.)/187/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:26
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ ZTE ONU ZXHN F601, Wireless Router Modem A3002RU โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด และ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1 (ปจ.)/038/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:25
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื่ออุปกรณ์ Switch Local PE เพื่อขยาย UP Link ที่ชุมสายนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/441/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:25
จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นกระเบื้องางห้องปฏิบัติการงาน ผส.บบภ.1.2(อย.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเวทางค์ บุญยะวันตัง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/440/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:23
ซื้อ แฟ้มแขวนตราช้าง เบอร์ 925 สีน้ำเงิน จำนวน 70 เล่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปีงง่วนจั๊ว) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/002       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:13
ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/439/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:13
ซื้อ เชดไดร์ทชนิดสเปรย์ 600 CC จำนวน 6 กระป๋อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ 200/ค.0027/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:11
งานจ้างเหมาติดตามหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/438/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:10
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้งานปรจำ ขบบภ.1.2(อย.)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จับโบ้ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/437/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:08
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้งานปรจำชุมสายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จับโบ้ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/480/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:07
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสายเคเบิล TRUE ตามใบสั่งงานจำนวน 7 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/479/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:06
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสายเคเบิล TRUE ตามใบสั่งงานจำนวน 5 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/478/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:03
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสาย OFC ตามใบสั่งงาน 2 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/477/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:02
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสายเคเบิลทองแดง จำนวน 19 ใบสั่งงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/476/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 13:01
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 ใบสั่งงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/475/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:59
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสาย OFC ตามใบสั่งงาน 13 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/474/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:57
จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อม-ปรับปรุงข่ายสายเคเบิล TRUE ตามใบสั่งงานจำนวน 10 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/473/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:54
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3039 งานสร้างขยายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณซอยเอกชัย 64(RCU TRUE EKC#018) ถนนเอกชัย ซอย 64 ชุมสายเอกชัย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:51
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเฟรมบ่อพักย่อย JUF-11 จำนวน 5 ชุด JUF-13 จำนวน 3 ชุด และฝา JUF-11 คอนกรีต จำนวน 30 ฝา ใช้งานในชุมสายโทรศัพท์สุรวงศ์ ถนนตก และ สำราญราษฎร์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวัต คอนสตรัคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/472/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:50
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.61.10063.3034 งานสร้างขยายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสำรองสำหรับสื่อสัญญาณ 80 Link บริเวณซอยเอกชัย 45 (RCU TRUE EKC#015)ถนนเอกชัย ซอย 15 ชุมสายเอกชัย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/471/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:47
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-11/545 เพื่องานตัดต่อซ่อมเพิ่มสายหัวต่อเคเบิลต้นทาง เส้น 01:1-2100 x 0.4 AP FSF ในบ่อ MH#004 บริเวณซอย 16/1ถนนเทียนทะเล ชุมสายเอกชัย - 10 (TRUE) เนื่องจากน้ำเข้าหัวต่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.3.2/470/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:44
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-11/544 เพื่องานตัดต่อซ่อมเพิ่มสายหัวต่อเคเบิลต้นทาง เส้น 01:1-2100 x 0.4AP FSF ในบ่อ MH#002, MH#003 บริเวณซอย 16ุถนนเทียนทะเล ชุมสายเอกชัย - 10 (TRUE) เนื่องจากน้ำเข้าหัวต่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.1/118/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:12
จัดซื้อ Outdoor Cabinet Pole Type III เพื่อให้บริการที่ พัชร คู้บอน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอล.ซี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.1/117/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:10
จัดซื้อ Outdoor Cabinet Pole Type III เพื่อให้บริการที่ ทิพพาวาส     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอล.ซี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.2.1/254/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:07
จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.2.1/253/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:03
จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/436/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:01
ซื้อ กระเป๋าใส่เครื่องมือ 5 ใบ สว่านไร้สาย CORDLESS DRILL (BOSCH) 3 ตัว, กรรไกรตัดเคเบิล 23 นิ้ว (SOLO) 5 PCS., คีมจับสายสะพานแบบหอยโข่ง 4 M (PATNGK) 3 PCS., เครื่องมือเข้าสายPOUYET/KRONE 1 ตัว, เข็มขัดดึงสายสะพาน(ไทยประดิษฐ์) 8 เส้น     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอส มาร์เก็ตติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบภน.2.2(นค.)/1036       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 12:00
ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์OLT       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/435/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:58
ซื้อ หูตรวจแก้ชนิดกดปุ่ม 2 ระบบ (GOLDTOOL) 20 เครื่อง เครื่องมือค้นหาคู่สาย DROP WIRE (SENTER) 3 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอส มาร์เก็ตติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/18/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:58
จัดซื้อ ZT-ZXA10-C320-10G จำนวน 1 SET ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.XBK00.0083       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0021/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:57
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 50 ถัง ส่วนบริกาารลูกค้ากาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านรัตนวงศ์  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,335 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018