หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/17/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:57
จัดซื้อ Card GPON ZTE จำนวน 2 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/260/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:56
จัดซื้อ Card GPON ZTE จำนวน 2 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/434/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:55
ซื้อ อุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0020/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:54
จ้าง รับ-ส่งเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอรทัย ตุ้มแปง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.2.1/252/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:54
จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/259/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:54
จัดซื้อ ZT-ZXA10-C320-10G จำนวน 1 SET ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.XBK00.0083     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อนอ./1339/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:53
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างงานบริกรดูแลการประชุมคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. จำนวน 2 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 1. น.ส.อิศราณี แซ่โค้ว 2. นางดวงใจ ถาวร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/433/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:53
ซื้อ อุปกรณ์ประกอบติดตั้งงาน ICT Solution จำนวน 7 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/258/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:52
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสร้างข่ายสาย ของ งบลงทุนประจำปี 2561 (C.61.XBK00.0073)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/257/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:51
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสร้างข่ายสาย ของ งบลงทุนประจำปี 2561 (C.61.XBK00.0086)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/432/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:51
ซื้อ อุุปกรณ์ประกอบติดตั้งงาน ICT Solotion จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/431/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:46
ซื้ออุปกรณ์ 2ports 10GE &2 ports GE Optical Interface card-HUVQ 4 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/430/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:42
ซื้อ High Precision Optical Fiber Cleaver 7 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0019/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:41
จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ ขนาด 6 เมตร จำนวน 3 อัน และขนาด 7 เมตร จำนวน 5 อัน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายจักรพงศ์ บุญมาก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/12/0055/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE OLT PON ZXA 10 Z320 จำนวน 1 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/429/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:38
ซื้้อ Time Domain Reflectometer Hand Held TX 2002 UK 5 PC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โรมีเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/12/0054/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE OLT PON ZXA 10 Z320 จำนวน 1 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/428/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:36
ซื้อ อุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภก.1.2 (กจ.)/12/0104/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:35
ประกาศผู้ชนะจ้างทำประตูเหล็กรูดขึ้น เปิด-ปิด ศุนย์บริการลูกค้าสาขากาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเอ้ จักรกล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/12/0018/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:35
จัดซื้อ ZTE ZXHN ONU F660WT จำนวน 30 ST.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาท่ามะกา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0050/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:35
งานซื้อ Optical Fiber Termination Kit (OFTK) จำนวน 7,500 Sets       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/427/61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:33
ซื้อ อุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/1217182       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:32
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์บันไดใช้งานซ่อมแซมบำรุงรักษาสายกระจาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายหิ่ง อุดแบน  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(ชภ.)/212/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:29
ซื้ออุปกรณ์ FTTH Aerial Straight Joint Closure จำนวน 50 St เพื่อใช้ในการปรับปรุงข่ายสาย OFC ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/1217183       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:29
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุอปุกรณ์บันไดไม้ไผ่ ประจำศูนย์บริการตอนนอก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายหิ่ง อุดแบน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (พร.)/1217181       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้ง DW FTTX ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่จำนวน 16 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทินวิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/015/ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:17
ซ่อมเครื่องปรับอากาศชส.ชัยพฤกษ์ ห้องสนาม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท กุลเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/014/ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:16
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชส.บางพลี-บางบ่อ และชส.มังกร ขันดี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมธยา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/643       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:15
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคารโฆทวินทร์ ทาวเวอร์ บริเวณซอยสุขุมวิท 19 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C61100210235     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.1.2/642       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:14
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคาร ซลีน เพลส 24 ซอยสุขุมวิท 24 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C61100210211     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/013/ธ.ค.61       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 11:13
ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชส.พระโขนง ชั้น4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดี.ดี.แอร์ วิศวกรรม  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  341,329 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018