ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/196.12       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:07
ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมและบันทึกภาพดิจิตอลวงจรปิด บบน.3.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/038/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:02
งานวางสายและซ่อมแซม เคเบิลทองแดง(เฉพาะค่าแรง) ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญอัฑฒ์เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/170.01       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:59
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงท่อร้อยสายและบ่อพัก ตบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ธานนท์เคหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/180.02       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:54
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมประตูทางเข้าออกและประตูรั้วลานจอดรถ ตบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ธานนท์เคหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/025/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:41
จัดซื้อรองเท้านิรภัย จำนวน 9 คู่ ตบบน.2.1.2(2)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามเซฟตี้ชูส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/024/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:39
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งและตรวจแก้โทรศัพท์ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ตบบน.2.1.2(1) จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านอำนาจพาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/023/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:38
จ้างเหมาติดตั้ง fttx ให้กับลูกค้าในพื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 420 port มีค.62- พค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พีวีเจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/096/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:34
จัดจ้างแรงงาน ตามเลขที่ใบสั่งงาน O.10058-02/075     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.บี.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/148/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องปั๊มลมเจาะคอนกรีต     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./230/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:30
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างพิมพ์อิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ไทยอิงค์เจ็ท พับลิชชิ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./229/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:29
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำแบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./228/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:29
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G จำนวน 50 รีม สำหรับใช้ในส่วนงาน หบก.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เวิลด์เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./227/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:27
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับใช้ในส่วนงาน หบก.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/43/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 08:21
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ ONU ZXHN-F601,Wireless Router Modem ZYXEL AC1300G และ Wireless Router Modem A3002RU โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด , บริกาํท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด และ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0029/2561       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 07:46
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (Enterprise Support)     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/102/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 01:34
จ้างรับ-ส่งเอกสาร พร้อมยานพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางปิยาภรณ์ ไชยรส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/101/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 01:33
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/100/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 01:32
เช่ารถยนต์กองงานช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วน โฟโด้ (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/12/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 19:10
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา พื้นที่ บบน.3.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลินมาร์ค อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./058/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:54
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./057/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 10 แห่ง ของสำนักงานและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./056/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/96/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:13
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (สร.)/004/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:10
ซื้อ preformed top tie 11.5, preformed guy grip dead end 11 mm, cable support 10" 12" 14" straight thimble eye, splitter 1/8 sc/apc type aเพื่อรองรับการใช้งานตรวจแก้บำรุงรักษาเคเบิล OFC       
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/4/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:09
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 177,115.50 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 101,275 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 121,538 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 6,989 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/76/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:08
ซื้่อ กระดาษขาว A4/70g/500p 100 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เค.ซี แอนด์คลีน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/75/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:06
ซื้อ Fiber Optic terminal box SC/APC 1:8,24 Port 21 ชุด ชุมชนอาคารที่พักอาศัยกรีนแมนชั้นตึก 6,7,8 ศ.โรจนะ เลขที่ใบสั่งงาน C61UBH000115     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/74/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:04
ซื้่อ Fiber Optic terminal box SC/APC 1:8,24 Port 21 ชุด ชุมชนอาคารที่พักอาศัยกรีนแมนชั้นตึก 2,3,4 ศ.โรจนะ เลขที่ใบสั่งงาน C61UBH000114     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/73/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:02
ซื้อ Adaptor SC/APC/SM จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/72/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:01
ซื้อ เทปพันสายไฟตราหัวกวาง(ดำ) จำนวน 100 ม้วน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/71/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:00
ซื้ออีพ๊อกซี่ ใช้งานประจำอาคาร 4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,552 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018