หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/38       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างแรงงานซ่อมแซมปรับปรุงเคเบิลต้นทาง พร้อมตัดต่อเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เบสท์ โฟน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/39       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ซ่อมแซมปรับปรุงเคเบิลต้นทางพร้อมตัดต่อเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เบสท์โฟน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/38       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างแรงงานซ่อมแซมปรับปรุงเคเบิลต้นทาง พร้อมตัดต่อเคเบิล   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/37       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
ปรับปรุงเคเบิลใยก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี เอ็น พี อินทิเกรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ตบน.4.2/89       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
จ้างแรงงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี เอ็น พี อินทิเกรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/259       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ SDP Aerial Outdoor Splitter 1:8 NBTC จำนวน 100 Set เพื่อใช้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอิรตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/258       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ STRIGHT JOINT CLOSURE 12F NBTC จำนวน 9 ชุด ใช้โครงการเน็ตชายขอบพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/257       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F โครงการเน็ตชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30,400 เมตร เพื่อติดตั้งส่งมอบงาน กสทช. ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/256       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย S.M.OPT Cable 12F โครงการ เน็ตชายขอบ โซน C+ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก งวดที่ 1 จำนวน 30,100 เมตร พื้นที่ 5 หมู่บ้าน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/276       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานบริการ FTTx เพื่อให้บริการลูกค้า FTTx ศูนย์บริการลูกค้าสาขา ในสังกัดส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็น เทเลคอม อิควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.2 (พล.)/275       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร ให้บริการลูกค้า FTTx ศูนย์บริการลูกค้า จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็น เทเลคอม อิควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บวบน.3.2(2)/65 ลว. 27 ส.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อ Card GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ FORTH ใกล้ Big C สุขสวัสดิ์ ชุมสายพระประแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/450/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Time Domaine Refiectometer Hand Held     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/449/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หูตรวจแก้ 2 ระบบ LTS-48 Pantong     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/448/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pigtail SC/APC 1.5 M     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/224/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 - บ้านบ้านสหกรณ์ หมู่ 6 ระยะทาง 3990 เมตร วงเงิน 8,538.60 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/223/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 5 , บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 อ. แม่ออน ระยะทาง 4350เมตร วงเงิน 9,309.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/447/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกยกตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในเขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอริคเทลโปร(1969)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/222/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ 11 , บ้านผาละปี หมู่ 8 ระยะทาง 14,000 เมตร วงเงิน 29,960.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/446/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง เครื่องอ่านบัตรใช้สำหรับอ่านข้อมูลในบัตรประชาชน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อิมเม้นซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/126/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ ปรับปรุง IT Solution ลูกค้า เกาะกูดรีสอร์ท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/445/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษชำระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/125/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อ ATA G200S,Wireless Router Modem A3002RU และ Wirelss Router Modem A1004     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด/บริษัท อัลทิมา มีเดีย เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/55       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ SDP FTTx (A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 99 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/444/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเพชร ดอทคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บวบน.3.2(2)/89 ลว. 12 ต.ค. 61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อพัดลมระบายความร้อน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ ผวบน.3.2/102 ลว.12 ต.ค. 61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อน้ำมันดีเซล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/221/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ 11 , บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ระยะทาง 18,000 เมตร วงเงิน 38,520.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/443/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายจุดรวมพล     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเพชรพิมพ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/220/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านห้วยแก้ว ม.3 , บ้านป๊อก หมู่ 1 ระยะทาง 19,500 เมตร วงเงิน 41,730.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (พบ.)/442/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างขน กำจัดขยะมูลฝอย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,676 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018