หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/219/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาออกแบบข่ายสาย โครงข่าย ODN รองรับการขยาย FTTx OLT หมู่บ้านปางจำปี หมู่ 7 , บ้านน้ำโค้ง หมู่ 2 ระยะทาง 20,000 เมตร วงเงิน 42,800.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.เอ็ม แมพ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0022/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาโรบินสันกาญจนบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/536/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมา ( ค่าแรง ) สร้างข่ายสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนาวิก ทับทิมงาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/218/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN OFC 12 F (A) (ADSS) ระยะทาง 9,000 เมตร รองรับการขยาย FTTx ชุมสายบ้านหนองห่าย 77,040.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ธนสรรค์ เทลโลโฟน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/535/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมา ( ค่าแรง ) สร้างข่ายสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนาวิก ทับทิมงาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/217/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC 12 F , 24 F ระยะทาง 2,100 เมตร พร้อมรื้อถอนสายเก่าออก เส้นทางถนนบายพาส เลี่ยงเมือง ชส.ฝาง - ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 28,102.48 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อันดามัน เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/534/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ electrical tape 19 mm x 20 m.ซื้อ Dropwire Clamp ( RED )     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ยล.)/078       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้ออุปกรณ์ WiFi Router AC1200 Gigabit ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR825H1 จำนวน 350 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/533/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ Inline Closure With Spriter 1:8     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ JUN (THAILAND) CO,LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/216/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาทำประชาพิจารณ์โครงการเน็ตชายขอบพื้นที่ อ. แม่วาง, อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ 13 หมู่บ้าน จำนวน 42 แห่ง วงเงิน 89,430.600 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก. เอสเค สปีด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ยล.)/064       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 350 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0021/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อ Armoured Optic Drop Wire Round Type 1F จำนวน 28,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทก.)/10/0005/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายมนเทียน ไชยตาแสง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0020/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อ ZTE ZXHN ONU F660WT จำนวน 100 ST.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาท่าม่วง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/319/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ UPA AC HD และ Rack Mount ODF SP/APC 16 Port     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/318/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้่อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/317/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ICT Solotion) จำนวน 8 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/316/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้่อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (กจ.)/10/0019/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จัดซื้อ ZTE ZXHN ONU F612 (Port GiG 2 Port) จำนวน 200 ST.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขากาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ อทก./(ข)/180       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง"งานจัดซื้ออาหารว่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ คุณนภาพร สุขประเสริฐ ร้านขนมฮาลาล ร้านค้าโรงอาหาร ทีโอที No29  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/315/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ Wireless AC 1200 Dual Band Gigabit Router     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/314/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาโรจนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสุปรีดา ศูนย์อะไหล่แอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/313/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอยุธยา     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสุปรีดา ศูนย์อะไหล่แอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/024/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯภายในตู้ RCU TRUE ในพื้นที่ บน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเกษตร-นวมินทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/023/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างล้างแอร์ที่ RCU ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 84 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท กอมงคล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/022/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างทำความสะอาดที่ RCU ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 84 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/312/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำศูนย์บริการฯ นครหลวงและลาดบัวหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสุปรีดา ศูนย์อะไหล่แอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/021/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างตัดหญ้าและต้นไม้ที่ RCU ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 47 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/311/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อ TOTO Link SG16 16-Port Gigabit Unmanaged Switch จำนวน 2 Set     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ วบน.2.2/020/ต.ค.61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ RCU PSP-02 แอร์ 1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อย.)/310/61       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
ซื้อกระดาษขาว A4/70g/500p จำนวน 100 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,674 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018