ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/70/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:59
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำ ใช้งานประจำอาคาร 4     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/69/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:58
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ ใช้งานประจำศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาภาชี     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/68/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:56
จ้างซ่อมหม้อน้ำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ใช้งานประจำชุมสายอุทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน ไทยนิยมการช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/67/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:55
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อปั้มน้ำ ใช้งานประจำอาคาร 1     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/66/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:52
ซื้อ K/B MOUSE WIRELESS MD-TECH (K7+M199) Black 1-Y 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/65/62       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:50
ซื้อ 2in1 Wireless MD-TECH(K7+M199) Black จำนวน 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.1.2 (กจ.)/0016/02/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านรัตนวงค์  

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./14       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:40
งานจ้างเหมาเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอกและถนนรามอินทรา กับโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet)       
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/3/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:37
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 470,615.30 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 403,512.00 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถนนธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./226/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:23
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อยารักษาอาการที่เกิดจากสมองเสื่อม (nicergoline 30 mg film-coated tablet, 1 tablet) จำนวน 700 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ หบก./001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:17
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างพนักงานดูแลการประชุม ห้อง DOC ชั้น 7 อาคาร 1 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 1. นางดวงใจ ถาวร 2. นางพัฒน์นรี แก้วประสิทธิ์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.003/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:16
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.002/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:15
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:13
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./225/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถไฟสุพรรณ บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วาย.เอช.เอส. จำกัด (ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./224/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:05
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเปลี่ยนชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator controller) อาคาร 9 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วินบริดจ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/89/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:05
จ้างเหมาแรงงานติดตั้งบริการ FTTx จำนวน 2 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ณัฐพงษ์เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./223/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:05
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำแก๊ส จำนวน 90 ถัง เพื่อใช้สำหรับเติมน้ำแก๊สให้กับร้านค้าที่ให้บริการภายในศูนย์อาหาร อาคาร 5 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/88/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:04
จ้างเหมาแรงงานติดตั้งบริการ FTTx จำนวน 3 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แม่คำดีเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./222/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:03
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมสายพาน สำหรับลำเลียงจาน โซน B บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมค ทีม (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./221/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:02
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในงานด้านเอกสาร ภายในส่วนบริการสำนักงาน บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เวิลด์เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160021511/2562 ลว. 05/02/62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:01
จ้างเหมาปรับปรุงถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมเขา 700 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินของหลักประกันสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./220/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:01
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายทองเหลือง จำนวน 1 ป้าย เพื่อติดตั้งหน้าห้องผู้บริการ ภายใน บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พรเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/87/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:59
จ้างเหมาแรงงานติดตั้งบริการ FTTx จำนวน 4 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แม่คำดีเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/86/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:56
จ้างเหมาแรงงานติดตั้งบริการ FTTx จำนวน 3 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แม่คำดีเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/11/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:50
จ้างแรงงานติดตั้งเดินสาย Drop Wire จำนวน 1 เลขหมาย ย้าย FTTx จำนวน 3 พอร์ต และติดตั้ง FTTx จำนวน 42 พอร์ต พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/85/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:50
งานจ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด12F และ24F บริเวณ บ.ตึ๊ด ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศิริโชค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/10/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:48
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน มกราคม 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/9/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:45
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน มกราคม 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมเจือจิตร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/84/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:38
จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด24F และ60F เส้นทางจาก ชส.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ไปยัง ชส.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ศิริโชค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.003/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:37
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,550 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018